ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall in*, -fall in-

fall in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall in (phrv.) ทำให้ตกลงไป See also: ตกลง, จมลง
fall in (phrv.) ตอบลง (แก้ม) See also: จมลง (แก้ม) Syn. fall away
fall in (phrv.) ล่มสลาย See also: พังทลาย
fall in (phrv.) เข้าแถว See also: จัดแถว Syn. fall out
fall in (phrv.) จ่ายได้ See also: สามารถจ่ายได้ Syn. fall due
fall in (phrv.) เห็นด้วย
fall in (phrv.) ตกอยู่ในอันตราย
fall in alongside (phrv.) เดินมาประชิดตัว See also: เข้ามาชิด, เดินเข้ามาติด, เข้ามาด้านข้าง Syn. fall in beside
fall in beside (phrv.) เดินมาประชิดตัว See also: เข้ามาชิด, เดินเข้ามาติด, เข้ามาด้านข้าง Syn. fall in alongside
fall in love with (phrv.) ตกหลุมรัก Syn. fall for, fall out of
fall in place (phrv.) ชัดเจน See also: เห็นได้ชัด Syn. fall into
fall in with (phrv.) ตกลงไปพร้อมกับ (การกระทำ, การสวมใส่บางสิ่ง)
fall in with (phrv.) เลือนราง See also: จางลง, เลือนหายจาก
fall in with (phrv.) พบโดยบังเอิญ
fall in with (phrv.) เข้าร่วมกับ (มักเป็นเรื่องไม่ค่อยดี) See also: ร่วมข้อหากับ
fall in with (phrv.) เห็นด้วยกับ Syn. agree to
fall in with (phrv.) เข้ากันได้ดีกับ
fall into (phrv.) ตกลงไปใน Syn. fall in, tumble into
fall into (phrv.) เริ่มตกอยู่ในสภาพ See also: เริ่มเข้าสู่สภาวะ Syn. get into
fall into (phrv.) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ Syn. come under
fall into (phrv.) เริ่มใช้ภาษา (อย่างไม่ตั้งใจ) Syn. drop into, lapse into
fall into a decline (idm.) อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว) See also: อ่อนแอ (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว) Syn. go into
fall into a trap (idm.) ติดกับ See also: หลงเชื่อ
fall into arrears (idm.) ไม่สามารถจ่ายเงินหรือหนี้ได้ทันเวลา
fall into disuse (idm.) เลิกใช้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหลุมรัก (v.) fall in love Syn. หลงรัก, หลงเสน่ห์
หลงรัก (v.) fall in love See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์
ตก (v.) fall into See also: fall on Syn. ได้, ถึง,
ต้อง (v.) fall into See also: hit by Syn. โดน
แพ้รู้ (v.) fall into a trap See also: be foiled, be deceived or frustrated by another Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า
จัดแถว (v.) fall into line See also: form a line facing each other Syn. ตั้งแถว Ops. สลายแถว
ถลำใจ (v.) fall into love See also: get stuck in love
ตกหลุมพราง (v.) fall into the trap
เสียกล (v.) fall into trap See also: be misled Syn. พลาดท่า, เสียที, หลงกล
ต้องธรณีสาร (v.) fall into vice See also: hoodoo, fall into depravity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't go there that night to fall in love. I just wanted a couple of drinks.คืนนั้นผมไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหลงรักใคร ผมแค่อยากดื่มสักสองแก้ว
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง
All artists must fall in love with their creations, but you seem so special.ศิลปินทุกคนต้องตกหลุมรักงานของตัวเอง แต่ว่าคุณช่างพิเศษจริง ๆ
For you to fall in love with me.รอให้คุณตกหลุมรักผมไง.
Why don't I ever fall in with people who own condos?ทำไมฉันจึงไม่เคยตกอยู่ในกับคนที่เป็นเจ้าของคอนโด?
Now, we do not fall in love with empty things unless, of course, their daddies are rich.เอาล่ะ เราจะไม่ตกหลุมรักกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะ นอกจากว่า แน่นอน ถ้าพ่อพวกหล่อนรวย
So don't ask. Rule number two: I can't make anybody fall in love with anybody else.เพราะฉะนั้นอย่าขอ กฏข้อที่ 2 ข้าไม่สามารถทำให้ใครตกหลุมรัก ใครๆ ได้
Wrong! I can't make anybody fall in love, remember?ข้าไม่สามารถทำให้ใครตกหลุมรักได้ จำได้มั้ย
I mean, didn't you think you' were gonna meet someone fall in love, and that'd be it?เธอคิดไหม เธอจะเจอใครสักคน ตกหลุมรัก แล้วก็แค่นั้น
Did you fall in love... and went off somewhere?แกตกหลุมรัก แล้วหนีตามกันไป
So anyway, Clarice drags me to Bloomies go get all my new boarding school stuff and I fall in love with these horrid red pumps.หลังจากนั้น เพื่อนก็ลากฉัน ไปร้าน บลูมมี่ส์ เพื่อไปซื้อ เครื่องเขียน และของอื่นๆสำหรับโรงเรียนใหม่ แล้วฉันก็หลงรักรองเท้าสีแดงคู่นั้น
3. that elin will fall in love with meข้อ 3 Elin จะตกหลุมรักฉัน

fall in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 隤] fall in ruins; soft
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
废弛[fèi chí, ㄈㄟˋ ㄔˊ, 废弛 / 廢弛] to fall into disuse (of laws, customs etc); to neglect
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
崩陷[bēng xiàn, ㄅㄥ ㄒㄧㄢˋ, 崩陷] fall in; cave in

fall in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter)
全面安[ぜんめんやす, zenmenyasu] (n) across-the-board fall in prices
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love
崩れ落ちる[くずれおちる, kuzureochiru] (v1,vi) to crumble down; to tumble down; to fall in
思いを寄せる;思いをよせる[おもいをよせる, omoiwoyoseru] (exp,v1) to give one's heart to; to fall in love
恋する[こいする, koisuru] (vs-s) to fall in love with; to love; (P)
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P)
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks)
見初める[みそめる, misomeru] (v1,vt) to see for the first time; to fall in love at first sight
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
人手に渡る[ひとでにわたる, hitodeniwataru] (exp,v5r) to fall into another's hands
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
手に落ちる[てにおちる, teniochiru] (exp,v1) to fall into (someone's) hands; to fall under someone's control; to become someone's property (e.g. of an object)
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P)
荒れ果てる;荒果てる[あれはてる, arehateru] (v1,vi) to fall into ruin; to be desolated
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands
誤りに陥る[あやまりにおちいる, ayamariniochiiru] (exp,v5r) to fall into error
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something

fall in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าแผน[v. exp.] (khao phaēn) EN: go as planned ; fall in with someone's plan FR: suivre son cours
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward FR: tomber amoureux
สบเนื้อต้องใจ[v. exp.] (sop neūa tǿ) EN: fall in love with FR:
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman FR:
ตกหลุมรัก[v. exp.] (tok lum rak) EN: fall in love ; become a victim of love FR: tomber amoureux
ยวบ[v.] (yūap) EN: collapse ; drop ; deflate ; yield ; fall in ; sink ; give FR:
จัดแถว[v. exp.] (jat thaēo) EN: fall into line ; Right dress! FR:
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
กินตัว[v.] (kintūa) EN: fall into holes FR:
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place FR: tomber juste
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow FR:
แพ้รู้[v.] (phaērū) EN: fall into a trap FR:
เรื้อ[v.] (reūa) EN: neglect ; fall into disuse FR:
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file ; align ; be aligned FR: s'aligner ; se ranger ; s'égrener
เสียกล[v.] (sīakon) EN: be outsmarted ; be outwitted ; fall into trap FR:
เสียผู้เสียคน[v. exp.] (sīa phū sīa) EN: fall into disrepute ; lose esteem FR:
ถลำใจ[v.] (thalamjai) EN: fall into love ; get stuck in love FR:
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in ; get trapped by FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai t) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits FR: attraper de mauvaises habitudes
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกพุ่มม่าย[v.] (tokphummāi) EN: become widowed ; be a widow ; be a widower ; fall into widowhood FR:

fall in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettersturz {m}sudden fall in temperature
Ungebräuchlichkeit {f} | in Vergessenheit geraten; außer Gebrauch kommendesuetude | to fall into desuetude
Kurseinbruch {m}fall in prices; slump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall in
Back to top