ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoodoo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoodoo*, -hoodoo-

hoodoo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoodoo (n.) คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา See also: ตัวซวย Syn. hex, nemesis
English-Thai: HOPE Dictionary
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go find some hoodoo priest to lay some mojo on me.ไปหาหมอผีฮูดู ให้มากร่ายมนต์คาถาใส่ฉันสักพัก
I'll find some... hoodoo priest and lay some mojo on him.หมอผีฮูดู มาร่ายคาถาใส่พี่
Find all the Hoodoo Voodoo you need there.แล้วจะพบ มนต์ดำที่คุณต้องการที่นั่น
And she mentioned this hoodoo priestessแล้วเธอพูดถึง นักบวชหญิงวูดู
Sam,no hoodoo spell's gonna break this deal.แซม ไม่มีคาถาวูดูไหน จะทำลายสัญญาได้
It's real hoodoo -Old-World stuff.มันเป็นวูดูเก่าแก่ของโลก
We went into the woods to get a $445 hoodoo exorcism last night.เราเข้าไปในป่า เสียเงิน 445 เหรียญ ทำพิธีไล่ผีเมื่อคืน แกคงไม่ให้ฉันเล่าตั้งแต่ต้นหรอก
All the shit you've built up doesn't go away because a hoodoo woman moves some rocks around on your belly.เรื่องเชี่ยๆที่แกก่อขึ้น ไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะยัยหมอวูดูมันเสกไปไว้ในท้องแก
I think it's hoodoo that's protecting the well.ฉันว่านี่มันมนต์วูดู ที่ป้องกันน้ำพุนี่อยู่
Usually they're whipping some badass hoodoo at us by now.ฉันว่ามีบางอย่างผิดปกตินะ
Nate here to make an appearance at the family hoodoo this weekendเนทให้ไปปรากฎตัวที่บ้านพักตากอากาศสุดสัปดาห์นี้
We have talked with every hoodoo man and root woman in 12 States.เราคุยกับพวกฮูดู และคนทรงทุกคนใน 12 รัฐแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoodoo
Back to top