ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dune*, -dune-

dune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dune (n.) ภูเขาทราย See also: เนินทราย, สันทราย Syn. hummock, hump
dune buggy (n.) รถชายหาด
English-Thai: Nontri Dictionary
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duneเนินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And second of all, dune fans have been going nuts over our costume since the eighth grade.แล้วพวกแฟนดูนก็คลั่งไคล้ชุดเรามาก
Jabba's palace is on the far side of the Dune Sea.วังของแจ๊บบ้าอยู่ไกลไปอีกฟากนึงของทะเลดูน
Like a dune buggy.นั่นแหล่ะวิธี เราสร้างรถม้ากันขึ้นมา
Wow, me in a dune buggy. With syphilis.ว้าว ผมอยู่ในรถบักกี้ทะเลทรายเป็นโรคซิฟิลิส
It's Ken's Dream House. It has a disco, it's got a dune buggy.บ้านในฝันของเคน มันมีดิสโก้ ที่มีเนินหลังเต่า
Well, there's a dune buggy parked out back that was stolen by a man with a bullet hole in him.ดีมีเนินทรายว่า รถที่จอดอยู่ออกกลับ ที่ถูกขโมยโดยชายคนหนึ่ง ด้วยรูกระสุนในตัวเขา.
Yeah, and in 2008, you said the same thing. Only, it turned out to be dune buggies and high wind.2008 คุณกล่าวว่าสิ่งเดียวกัน มีหมัดชายหาดอยู่ในลมแรง
Robbie Turner died of septicaemia at Bray-Dunes... on June the first, 1940... the last day of the evacuation.ร็อบบี้ เทอร์เนอร์ ตายเพราะเสียเลือดมาก ที่ เบรย์-ดันส์ ในเดือนมิถุนายน ปี 1940 วันสุดท้ายในการอพยพ
According to this the anomaly should be over the crescent of the dune.ตอนนี้เราเข้าใกล้ประตูมิติมากแล้ว
Go to the Hotel Perla in the Dunes, there Geen completed your treatment with Medrano.กรีนกำลังเอาเงินไปส่ง โรงแรมชื่อ เพอราดูเนส ในทะเลทราย
But when we were walking over that last dune?แต่เมื่อพวกเราเดินข้ามเนินเขาสุดท้าย
What's the sense in a boring business dinner... when you have sand dunes and sunset?เราจะกลับไปดินเนอร์คุยงานน่าเบื่อทำไม เมื่อมีเนินทรายและอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงหน้า

dune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙地[shā dì, ㄕㄚ ㄉㄧˋ, 沙地] sandy beach or river bank; sand-dune; sandy land; sand-lot
流动性大沙漠[liú dòng xìng dà shā mò, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, 流动性大沙漠 / 流動性大沙漠] shifting sand dunes

dune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンドバギー[, sandobagi-] (n) sand buggy; dune buggy
砂山[すなやま;さやま, sunayama ; sayama] (n) sand hill; dune
常々;常常[つねづね, tsunedune] (adv,n) always; usually
砂丘(P);沙丘[さきゅう, sakyuu] (n) sand dune; sand hill; (P)

dune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนินทราย[n. exp.] (noēn sāi) EN: sand dune FR: dune [f] ; dune de sable [m]
เนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว[n. exp.] (noēn sāi rū) EN: barchan dune ; barkhan dune ; transverse dune FR:
เนินทะเลทราย[n. exp.] (noēn thalēs) EN: desert dune FR: dunes du désert [mpl]
สันทราย[n. exp.] (san sāi) EN: dune FR: dune [f]

dune ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düne {f} | Dünen
Sanddüne {f} | Sanddünen
Rotdünenlerche {f} [ornith.]Dune Lark
Wanderdüne {f} | Wanderdünen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dune
Back to top