ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drowned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drowned*, -drowned-

drowned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drowned (adj.) ซึ่งจมน้ำตาย
drowned (adj.) ซึ่งเปียกชุ่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
drowned weirdrowned weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน
We waited until she came out with her mother pushed the mother into the river, where the damned fool drowned right before this angel's eyesเรารอจนกระทั่งเธอออกมากับแม่ เราผลักแม่ของเธอลงแม่น้ำจนจมน้ำตาย ต่อหน้าต่อตาเธอ
You could have drowned him! You could have drowned him!จะให้ลูกฉันจมน้ำตายหรือไง!
Well, she slung eight of 'em. I drowned four right off.มันออกลูกมาแปดตัว ฉันกดน้ำตายไปสี่ตัวหลังคลอด
Couldn't swim a stroke. He damn near drowned before we could get to him.ว่ายน้ำไม่เป็นเลยสักท่า เขาเกือบจมน้ำตาย ก่อนที่เราจะถึงตัว
"Did you know there was a kid nearly drowned in that pool?"รู้รึเปล่าเคยมีเด็กเกือบจมน้ำตายในสระ"
Do you remember the story about the - about the boy that almost drowned in the pool?ลูกจำเรื่องที่มีเด็ก... เกือบจมน้ำตายได้มั้ย
By the time somebody come along he had drowned in his own blood.คนที่ตามมาก็เห็นว่า เขานอนจมกองเลือด
Got drowned or something?ฉันรู้สึกเหมือนกับโดนถ่วงน้ำ ฉันรู้สึกหายใจไม่ออก
You and Bill killed Peter, drowned him in the lake, and then buried the bike ?คุณกับบิลล์ฆ่าปีเตอร์เหรอ คุณจับเขาถ่วงน้ำ แล้วก็ฝังจักรยานของเขาไว้ใช่มั้ย
So this is where she drowned her kids.ที่นี่คือที่ที่หล่อนทิ้งให้ลูกจมน้ำ
She drowned in a creek this morning.She drowned in a creek this morning.

drowned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
[mò, ㄇㄛˋ, 没 / 沒] drowned; to end; to die; to inundate

drowned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土左衛門[どざえもん, dozaemon] (n) drowned body of a person (after sumo wrestler Narusegawa Dozaemon)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
水死体[すいしたい, suishitai] (n) drowned body
水死者[すいししゃ, suishisha] (n) drowned person
海の藻屑となる[うみのもくずとなる, uminomokuzutonaru] (exp,v5r) to be drowned at sea
海の藻屑と消える[うみのもくずときえる, uminomokuzutokieru] (exp,v1) (See 海の藻屑となる) to be drowned at sea
溺れ損なう[おぼれそこなう, oboresokonau] (v5u) to come near being drowned
溺死体[できしたい, dekishitai] (n) drowned body
溺死者[できししゃ, dekishisha] (n) drowned person
濡れ鼠[ぬれねずみ, nurenezumi] (n) soaked to the skin; like a drowned rat
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by

drowned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer

drowned ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tränenüberströmt {adj}drowned in tears

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drowned
Back to top