ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disorient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disorient*, -disorient-

disorient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disorient (vt.) ทำให้สับสน See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง Syn. displace, disturb
disoriented (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง Syn. confused, muddled, mistaken
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientaionการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A knife to this area will disorient their tracking device, but not for long.แทงมีดเข้าไปบริเวณนั้น \ จะทำให้อุปกรณ์ติดตามของมันสับสนไปชั่วขณะ
Yeah... It says here that they disorient travelers to lead them away.ใช่ ในนี้บอกว่าพวกมัน
What he's saying is that if we disorient the swarm, we can kick it's ass.สิ่งที่เขาพูดคือว่าถ้าเราหลงฝูงเรา สามารถเตะตูด
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง
Now move nice and slow. You've been in stasis for 56 days. You're gonna experience a little disorientation, you understand?ขยับตัวดีๆ ช้าๆ คุณจำศีลมา 56 วันแล้ว
Has she been disoriented? Confused?เธอบอกว่าเห็นผู้ชาย ในห้องของเธอ
It was pretty disorienting.มันช่างดูน่าสับสนเลยทีเดียว
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้
You might experience some post-traumatic stress or disorientation, but your vitals look good.มองทางนี้ เธออาจจะมีอาการ เครียดหรือสับสน หลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
The next thing I knew I Was waking up in a hospital bed, bleary and disoriented.สิ่งที่ฉันรู้ต่อมาก็คือ ฉันตื่นขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาล หัวมึนไปหมด
She seemed totally disoriented, babbling.เธอมีอาการบ่นไม่ได้ศัพท์ตลอดเลย
People who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ..

disorient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 晕头转向 / 暈頭轉向] confused and disoriented

disorient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.)
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disorient
Back to top