ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diaphragm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diaphragm*, -diaphragm-

diaphragm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diaphragm (n.) กะบังลม Syn. midrib, midriff
English-Thai: HOPE Dictionary
diaphragm(ได'อะแฟรม) n. กะบังลม, See also: diaphragmmatic adj. ดูdiaphragm
English-Thai: Nontri Dictionary
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diaphragmแผ่นครอบ (ปากมดลูก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diaphragmกะบังลม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะบังลม (n.) diaphragm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Air goes in. Diaphragm goes out. Is okay to look fat.หายใจเข้า ปล่อยลมออกทางกระบังลม ดูอ้วนก็ไม่เป็นไร
Jaw fractured, three ribs cracked four broken, diaphragm haemorrhaging.กรามหัก ซี่โครงร้าวสาม หักไปสี่ เลือดออกในกระบังลม
The diaphragm and the pericardiumกระบังลม และเยื่อหุ้มหัวใจออกมา
Judging by her ribcage and diaphragm attachments,she was either a swimmer, a singer or an asthmatic,or any combination thereof.และส่วนที่ติดกระบังลมแล้ว เธอน่าจะเป็นนักว่ายน้ำ หรือนักร้อง หรือเป็นโรคหอบหืด หรือที่ว่ามารวมกัน
No no no, I'm sure he sings from the diaphragm but maybe he just uses a different part of the diaphragmไม่ ไม่ ไม่ ผมแน่ใจว่าเขาร้องจากกะบังลม แต่บางทีเขาอาจจะใช้กะบังลมคนละส่วน
Feels like you have your diaphragm is in a bit of a contraction?ให้รู้สึกเหมือนเธอมีกระบังลมของเธอ นี่อยู่ตามสัญญาด้วยรึเปล่าเนี่ย
I'm surprised he doesn't wear the diaphragm.มากซะจนฉันแปลกใจว่าไม่ใส่ห่วงคุมกำเนิดซะเอง
Okay, next, broaden your diaphragm.โอเค ต่อไปก็ ขยายกระบังลม
No, the muscles, the diaphragm, I'm there, but--ไม่นะ ไอ้กล้ามเนื้อ กระบังลมอะไรเนี่ย ฉันเก็ตนะ แต่ว่า..
Sella turcica, diaphragma sellae-- the dural folds of the pituitary fossa, in which the pituitary gland sits, situated in the sphenoid bone.เซลล่า เทอร์ริก้า ,ไดแกรมม่า เซลเล-- เอกสารดูรอลที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง ฟอสซ่า, ซึ่งแกนต่อมใต้สมองตั้งอยู่,
Or her diaphragm's a little flat.หรือกระบังลมเธอแบนไป
If his diaphragm's not working,ถ้ากระบังลมเขาไม่ทำงานด้วย

diaphragm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光圈[guāng quān, ㄍㄨㄤ ㄑㄩㄢ, 光圈] aperture; diaphragm
横膈[héng gé, ㄏㄥˊ ㄍㄜˊ, 横膈 / 橫膈] diaphragm
[gé, ㄍㄜˊ, 膈] diaphragm
[huāng, ㄏㄨㄤ, 肓] region between heart and diaphragm

diaphragm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイヤフラム圧力計[ダイヤフラムあつりょくけい, daiyafuramu atsuryokukei] (n) diaphragm gauge
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P)
横隔膜;横膈膜[おうかくまく, oukakumaku] (n) diaphragm (body)
[かく, kaku] (n) (obsc) diaphragm; vicinity of the diaphragm
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm
隔膜[かくまく, kakumaku] (n) partition; diaphragm
隔膜法[かくまくほう, kakumakuhou] (n) diaphragm process
横隔膜ヘルニア[おうかくまくヘルニア, oukakumaku herunia] (n) diaphragmatic hernia

diaphragm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดอะแฟรม[n.] (dai-afraēm) EN: diaphragm FR:
กะบังลม ; [กระบังลม][n.] (kabanglom ;) EN: diaphragm FR: diaphragme [m]
กล้ามเนื้อกะบังลม[n. exp.] (klām neūa k) EN: diaphragm FR: diaphragme [m]
รูรับแสง[n. exp.] (rū rap saēn) EN: diaphragm FR: diaphragme [m]

diaphragm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heizbalg {m}bladder; diaphragm
Membranpumpe {f}membrane pump; diaphragm pump; airpump
Blende {f} [photo.]diaphragm
Membranarmaturen {pl}diaphragm valves and fittings
Membrandruckwandler {m}diaphragm pressure transducer
Membrandurchführungstülle {f}diaphragm bushing nipple
Membranmanometer {n}diaphragm pressure gauge
Membranventil {n}diaphragm valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diaphragm
Back to top