ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

designing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *designing*, -designing-

designing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designing (adj.) เจ้าเล่ห์ See also: มีแผน Syn. tricky
designing (n.) ศิลปะในการออกแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์,มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She spends most of her time alone in a room, designing her games.เธอใช้เวลาทั้งชีวิตส่วนใหญ่คนเดียวในห้อง ออกแบบเกมของเธอ
Oh yeah, Su-Jin's in charge of designing our wedding invitationเกือบลืมไป เรื่องของซูจินไป /Nเธอกำลังออกแบบการ์ดแต่งงานให้เรา
Dex had a hand in designing it.เด๊กซ์เป็นคนออกแบบเองเลยนะ
This student has been chosen by the Korean University for designing and for high results.นักเรียนคนนี้ ได้รับเลือกจากมหาลัยเกาหลี สำหรับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม
A few months ago, we received anonymous intel... that someone was designing a worm- a backdoor hack into that system.เราได้รับข่าวลับแจ้งว่า มีผู้ออกแบบโปรแกรมเวิร์ม สำหรับแฮ็คเข้าสู่ระบบข้อมูล
HE IS DESIGNING YOU A CHARCOAL GRAY,เขากำลังออกแบบ ชุดทักซิโด้สีเทาให้กับคุณอยู่
Won an award for designing low-income housing.ได้รางวัลในการออกแบบบ้านต้นทุนต่ำ
I had ideas about modifying or kind of designing my own guitar.ผมมีไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับการดัดแปลง หรือเรียกได้ว่าการออกแบบกีตาร์ของผมเอง
Do you know how many "talented" artists there are living in Brooklyn designing dresses?เธอรู้ไหมว่าต้องใช้พรสวรรค์เท่าไหร่ถึงจะเป็นศิลปิน จะอยู่และออกแบบชุดที่บรู๊คลินงั้นหรอ?
I'm gonna be designing buildings and what's he doing?ฉันจะออกแบบอาคาร ส่วนเขาจะทำอะไร
You're designing a safe, where you gonna put your weak spot?งั้นเธอพูดถึงการออกแบบระบบป้องกันภัย เธอจะให้ตัวเองมีจุดบกพร่องไหม
They're probably already designing the campaign posters.พวกเขาคงจะกำลังออกแบบโปสเตอร์อยู่น่ะ

designing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something

designing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal

designing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า designing
Back to top