ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

darkly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *darkly*, -darkly-

darkly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
darkly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, gloomily
English-Thai: HOPE Dictionary
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whispers that Totenkopf had begun work on what was darkly hinted to be a doomsday device.เป็นที่โจษจันกันทั่วไปว่า โทเทนค๊อฟท์ได้เริ่มงานของเขา ซึ่งเป็นงานที่มีนัยชั่วร้าย และอาจนำไปสู่วันโลกาวินาศ
The Force moves darkly near a creature that's about to kill.กองทัพกำลังเดินมืด ใกล้สิ่งมีชีวิตที่กำลังจะสังหาร
Darkly illuminating in a manner which allows us to laugh defiantly into the yawning abyss?ความคลุมเครือแบบนี้ เหมือนเรายืนหัวเราะบนหน้าผา
Why is it called "Through A Glass Darkly"?ทำไมมันเรียก "Through A Glass Darkly" ล่ะ?
Darkly, really knows me.and I'll never get my happy ending, and then that's just-
You ain't let go that rope cos you a lusting' for that darkly, sweet meat.ะฐnd ั€rั–nัั–ั€lะตั• ะพf unัะตrtะฐั–nty.

darkly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า darkly
Back to top