ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cupboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cupboard*, -cupboard-

cupboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cupboard (n.) ตู้ Syn. closet, cabinet
cupboard love (idm.) ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ
English-Thai: HOPE Dictionary
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ยา (n.) medicine cupboard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's put them all in this cupboard and lock it.เอามันทั้งหมดไว้ในตู้นี้และล็อคซะ
And we put the weapons in the cupboard locked it, and ran to the front door to throw away the key.และเราใส่อาวุธในตู้ ล็อคและวิ่งไปที่ประตูหน้า โยนกุญแจทิ้ง
We forgot the cupboard with the weapons was now unlocked.เราลืมตู้ที่มีอาวุธ ที่ตอนนี้ไม่ได้ล็อค
Colonel Mustard, when we saw the motorist at the front door, you took the key to the weapons cupboard out of my pocket, then you suggested that we all split up.ผู้พันมัสตาร์ด ตอนที่พวกเรา เห็นคนขับรถที่ประตูหน้า คุณเอากุญแจตู้อาวุธ ออกมาจากกระเป๋าของผม แล้วคุณบอกให้เราทุกแยกกัน
Now, once they're asleep hide them in the broomstick cupboard and pull out a few of their hairs and put on their uniforms.พอพวกเขานอนหลับผล็อย เอาไปซ่อนในตู้เก็บไม้กวาด ดึงผมมาสองสามเส้น และเอาเสื้อของพวกเขาใส่
Kate, what's it doing in the cupboard in the-เคทมันไปอยู่ในนั้นได้ไง
Or in a linen cupboard with a vent. Oh and constable, you could do worse than to check the ground under the rear window for any signs of footprints data, data, data.คุณควรไปตรวจดูห้องใต้ดิน ข้างหน้าต่างด้านหลัง
Was it in the cupboard or the pantry.มันอยู่ในตู้ หรือห้องครัวล่ะ?
I have something to put on the cupboard besides my braces-tightening schedule.หนูมีอีกอันจะติดแต่ว่าเป็น ตารางความมุ่งมั่นของหนู
I've got a cupboard with cans of foodFiltered water and pictures of you
Whoever slept in that cupboard was no bigger than yay-high.ใครก็ตามที่นอนอยู่ในตู้เก็บของ ซึ่งมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้เลย
Raiding my samples cupboard not only enables you, it jeopardizes my license, so, uh... seven pills.ฉันเอายามาจากตู้... มันก็มากพอ ที่จะทำให้ฉันถูกยึดใบรับรองแพทย์ได้ อืม ครั้งนี้แค่ 7 เม็ด

cupboard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, 橱柜 / 櫥櫃] sideboard; cupboard holding table service; closet
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 柜 / 櫃] cupboard; cabinet; wardrobe
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, 柜子 / 櫃子] cupboard; cabinet
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, 碗柜 / 碗櫃] cupboard

cupboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップボード[, kappubo-do] (n) cupboard
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard
下駄箱;げた箱[げたばこ, getabako] (n) shoe rack (in genkan); cupboard (for shoes and clogs)
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
袋戸[ふくろど, fukurodo] (n) (See 袋棚・2) paper sliding door for the cupboard of a tokonoma
袋戸棚[ふくろとだな, fukurotodana] (n) small cupboard on wall of tokonoma
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma
鼠入らず[ねずみいらず, nezumiirazu] (n) ratproof cupboard
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P)
簀の子;簀子[すのこ, sunoko] (n) drainboard; floor grates; duckboard; slatted wood (e.g. used as a base for storing futons inside a cupboard)
食器棚[しょっきだな, shokkidana] (n) cupboard; sideboard

cupboard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.) FR: armoire [f] ; placard [m] ; buffet [m]
ตู้กับข้าว[n.] (tū kapkhāo) EN: cupboard ; food cupboard FR: garde-manger [f]
ตู้ถ้วยชาม[n. exp.] (tū thuay-ch) EN: cupboard FR: armoire de cuisine [f]
ตู้ยา[n. exp.] (tū yā) EN: medicine cupboard ; medecine cabinet FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]
ตู้ยาประจำบ้าน[n. exp.] (tū yā praja) EN: medicine cupboard ; medecine cabinet FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน[n. exp.] (tū yā sāman) EN: medicine cupboard ; medecine cabinet FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]

cupboard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wäscheschrank {m}linen cupboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cupboard
Back to top