ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coriander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coriander*, -coriander-

coriander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coriander (n.) ผักชี, เครื่องเทศทำจากเมล็ดผักชี See also: เครื่องชูรส Syn. cumin, chilli
English-Thai: HOPE Dictionary
coriander(โครีแอน'เดอะ) n. ผักชี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี (n.) coriander See also: parsley, genus Petroselinum or Coriandrum Syn. ่ผักชี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น
Things like being careful with your coriander...อย่างเช่นพวกผักซี อะไรพวกนี้...
I was pleasantly surprised by the appearance of coriander, fenugreek and masala.ผมิปติเมื่อ ได้เห็นส่วนผสมของผักชี เฟนูกรีกและมาซาล่า

coriander ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芫荽叶[yán sui yè, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟ˙ ㄧㄝˋ, 芫荽叶 / 芫荽葉] coriander leaf
香菜叶[xiāng cài yè, ㄒㄧㄤ ㄘㄞˋ ㄧㄝˋ, 香菜叶 / 香菜葉] coriander leaf
胡芫[hú yuán, ㄏㄨˊ ㄩㄢˊ, 胡芫] coriander
胡荽[hú suī, ㄏㄨˊ ㄙㄨㄟ, 胡荽] coriander
芫荽[yán sui, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟ˙, 芫荽] coriander
[suī, ㄙㄨㄟ, 荽] coriander
香荽[xiāng suī, ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟ, 香荽] coriander
香菜[xiāng cài, ㄒㄧㄤ ㄘㄞˋ, 香菜] coriander; cilantro

coriander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コエンドロ[, koendoro] (n) coriander (Coriandrum sativum) (por
パクチー[, pakuchi-] (n) coriander (tha
香菜[シャンツァイ;こうさい, shantsuai ; kousai] (n) (シャンツァイ is from the Chinese xiangcai) (See コリアンダー) coriander (Coriandrum sativum); cilantro; Chinese parsley; dhania
コリアンダー[, korianda-] (n) (See 香菜) coriander; cilantro; dhania; Chinese parsley (Coriandrum sativum)

coriander ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี[n.] (chī) EN: coriander ; parsley ; Coriandrum sativum FR: coriandre [f]
ชีลา[n.] (chīlā) EN: coriander FR: coriandre [f]
ลูกผักชี[n.] (lūk phakchī) EN: coriander seeds FR:
ลูกผักชีคั่ว[n. exp.] (lūk phakchī) EN: roasted coriander seeds FR:
ผักชี[n.] (phakchī) EN: coriander ; cilantro (Am.) FR: coriandre [f] ; persil chinois [m] ; persil arabe [m]
ผักไผ่ [n.] (phakphai) EN: Vietnamese coriander ; Persicaria odorata FR: Persicaria odorata
รากผักชี[n. exp.] (rāk phakchī) EN: coriander root FR: racine de coriandre [f]
รากผักชีแก่[n. exp.] (rāk phakchī) EN: mature coriander root FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coriander
Back to top