ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parsley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parsley*, -parsley-

parsley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parsley (n.) ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร See also: พลาสลี่ Syn. majoram
English-Thai: HOPE Dictionary
parsley(พาร์'สลี) n. ผักชีฝรั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
parsley(n) ผักชีฝรั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผักชี (n.) parsley Syn. ผักชีฝรั่ง
ผักชีฝรั่ง (n.) Parsley
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You ever go to the bathroom and find parsley in your teeth that your friends hadn't told you about?เธอเคยไปเข้าห้องน้ำ แล้วเจอผักชีฝรั่งติดอยู่ที่ฟัน โดยเพื่อนเธอไม่เคยบอกอะไรเลยมั้ยล่ะ?
Now imagine your teeth are a uterus and that parsley is a half-Chinese baby.ทีนี้จินตนาการว่าฟันนั่นคือมดลูก และผักชีฝรั่งคือทารกครึ่งเชื้อสายจีน
Must prepare water parsley kimchi for him.ต้องเตรียม water parsley kimchi ไว้ให้เขา
Well, yours calls for minced curly leaf parsley.นั่นละ ของเธอชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบเล็ก"
Oh,yes,parsley. So are you two really together again?ตกลงเธอสองคนกลับมาคบกันอีก
Apology accepted. Now take your parsley...อภัยได้ เอาละเอาพาสลี่ของเธอไป
Now, we mix in the eggs... the parmesan... the spaghett... and parsley.ทีนี้ ผสมไข่ เนยแข็ง เส้นสปาเก็ตตี้
If you're going to keep yapping nonsense, go in and trim the water parsley.ถ้าแกยังอยากก่อความวุ่นวาย เมื่อเรื่องทุกอย่างจบไปด้วยดีแล้ว แกรีบไปล้างผักคึ่นช่ายเลย
Yeah. It's like "parsley", except with an "M."ใช่ มันเหมือนพาสลี่เลยอ่ะ แค่เปลี่ยนจาก M เป็น P

parsley ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧芹[ōu qín, ㄡ ㄑㄧㄣˊ, 欧芹] parsley
洋芫荽[yáng yán sui, ㄧㄤˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟ˙, 洋芫荽] parsley
洋香菜[yáng xiāng cài, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄤ ㄘㄞˋ, 洋香菜] parsley
荷兰芹[hé lán qín, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 荷兰芹 / 荷蘭芹] parsley
西芹[xī qín, ㄒㄧ ㄑㄧㄣˊ, 西芹] parsley

parsley ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリアンダー[, korianda-] (n) (See 香菜) coriander; cilantro; dhania; Chinese parsley (Coriandrum sativum)
三葉芹[みつばぜり;ミツバゼリ, mitsubazeri ; mitsubazeri] (n) (uk) (See 三つ葉・1) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley
明日葉;鹹草[あしたば;あしたぐさ(鹹草);アシタバ, ashitaba ; ashitagusa ( kan kusa ); ashitaba] (n) (uk) Angelica keiskei (species of angelica, a herb of the parsley family)
芹;芹子;水芹[せり;セリ, seri ; seri] (n) (uk) Java water dropwort (Oenanthe javanica); Japanese parsley
セリ科;芹科[セリか(セリ科);せりか(芹科), seri ka ( seri ka ); serika ( seri ka )] (n) Apiaceae (parsley family of plants); Umbelliferae
パセリ[, paseri] (n) parsley; (P)
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace
香菜[シャンツァイ;こうさい, shantsuai ; kousai] (n) (シャンツァイ is from the Chinese xiangcai) (See コリアンダー) coriander (Coriandrum sativum); cilantro; Chinese parsley; dhania

parsley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี[n.] (chī) EN: coriander ; parsley ; Coriandrum sativum FR: coriandre [f]
ผักชีโรยหน้า[n. exp.] (phakchī rōi) EN: garnishing with parsley FR:
พาร์สเลย์ = พลาสเลย์[n.] (phāsalē = p) EN: parsley FR: persil [m]

parsley ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Petersilie {f} [bot.]parsley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parsley
Back to top