ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*comforting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comforting, -comforting-

*comforting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comforting (adj.) ที่สะดวกสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's very comforting, but I'm afraid you'll just have to wait.ฟังดูดีมาก แต่ข้าเกรงว่าเจ้าจะต้องรอสักหน่อยล่ะ
Don't you be comforting me when I can see the truth staring me in the face.คุณไม่ได้รับการปลอบโยนฉันเมื่อฉันสามารถ เห็นความจร?
It's comforting to see that nothing's changed.ดีจังที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
Thanks, Malcolm. That's very comforting of you.ขอบคุณ ไอ้หัวกะทิ ใจดีตายเลย
Jadis, Queen of Narnia, for comforting her enemies and fraternizing with humans.เป็นอาชญากร และให้ที่หลบซ่อนแก่มนุษย์
And it is comforting me at an elite spa level.และมันทำให้สบายเหมือนอยู่สปา
I'm comforting the bereaved.ฉันก็กำลังช่วยให้ญาติผู้ตายสบายใจขึ้นเท่านั้นเอง
I don't know. I find it comforting. It's green.ไม่รู้สิ ก็แค่เห็นว่าสีเขียวมันสบายตาดี ผู้ชมก็กระซิบกระซาบกัน
Luckily, we did things almost as comforting as The Golf Channel.โชคดี ที่เราได้เล่นอะไรที่สบายตาเหมือนการดูกอล์ฟ
That's not a very comforting answer.เป็นคำตอบที่ไม่รื่นหูเลย
Well, I thought you might need some comforting after your husband's death.คือ พ่อคิดว่าเธอน่าจะกำลังอยากได้กำลังใจ หลังจากสามีเธอตาย
Means they don't have comforting, catchy names yet.หมายความว่ายาพวกนี้ยังไม่มีชื่อที่ชัดเจนสมบูรณ์

*comforting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋慰め[こいなぐさめ, koinagusame] (n) comforting the lovelorn
慰め顔[なぐさめがお, nagusamegao] (n) consolatory look; comforting look

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *comforting*
Back to top