ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come back*, -come back-

come back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come back (phrv.) กลับมาโด่งดังอีกครั้ง See also: กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
come back (phrv.) สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) Syn. retort, rejoin, answer
come back (phrv.) หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง) Syn. recover, reenter, reappear
come back to (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. bring back, come back
come back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ) Syn. get back to
come back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม) Syn. get back
come back to (phrv.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง Syn. bring back, call up, come back
come back to summon up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สู่ขวัญ (v.) welcome back
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
Why don't you come back a little later?ทำไมนายไม่มาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะ
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
No matter where I go, I will definitely come backไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะไปที่ใด ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll never come back no more.เเละก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลย
We should have stayed away. We should never have come back to Manderley.เราควรจะไปอยู่ที่อื่น เราไม่น่ากลับมาที่แมนเดอเลย์เลย
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า
One night, when I found she had come back quietly from London,คืนหนึ่งเมื่อผมพบว่าหล่อนเเอบกลับ มาจากลอนดอนอย่างเงียบๆ
Thank heavens you've come back to me!ขอบคุณสวรรค์คุณกลับมาหาฉันเเล้ว
If he really had killed his father, why would he come back home three hours later?ทำไมเขาจะกลับมาที่บ้านสามชั่วโมงภายหลังได้หรือไม่
Then you come back blasting. Two shots in the head apiece.แล้วคุณจะกลับมาระเบิด สองนัดที่ศีรษะคนละ
I think he's come back for his noon feeding.ผมว่ามันกลับมากินมื้อเที่ยงเเล้ว
You come back strong... กลับมาในมาดเข้มเลยนะ!
Don't you ever fucking come back around here again.คุณไม่ เคย ร่วมเพศ กลับ มารอบ ที่นี่อีกครั้ง
You come back with me to the station, okay?คุณจะกลับมา อยู่กับฉัน ไปที่ สถานี โอเค ?

come back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 回来 / 回來] return; come back
肉包子打狗[ròu bāo zǐ dǎ gǒu, ㄖㄡˋ ㄅㄠ ㄗˇ ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ, 肉包子打狗] what's gone can never come back

come back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家に帰る;家に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp,v1) to come back home; to go back home
帰って来る;帰ってくる[かえってくる, kaettekuru] (exp,vk) to return; to come back
息を吹き返す[いきをふきかえす, ikiwofukikaesu] (exp,v5s) to resume breathing; to come around; to come back to life
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback
戻って来る;戻ってくる[もどってくる, modottekuru] (vk) to come back
舞い戻る;舞戻る[まいもどる, maimodoru] (v5r,vi) to come back
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
返り咲く[かえりざく, kaerizaku] (v5k,vi) to come back; to bloom a second time
返る(P);反る(P)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (esp. 返る) to return; to come back; to go back; (2) (See 裏返る) to turn over; (suf,v5r) (3) (esp. 返る) (See 静まり返る) (after the -masu stem of a verb) (to become) extremely; (to become) completely; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับมา English: come back

come back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวนคืน[v. exp.] (hūan kheūn ) EN: return ; come back to FR:
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
แก้ทาง[v.] (kaēthāng) EN: counter ; come back FR:
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return ; get back to ; turn to the opposite FR: retourner ; revenir ; regagner
กลับบ้าน[v. exp.] (klap bān) EN: go back home ; go home ; come back FR: rentrer à la maison ; rentrer chez soi ; regagner ses pénates (fig.) ; rentrer
กลับมา[v. exp.] (klap mā) EN: come back ; be back ; return FR: revenir ; retourner ; repartir
กลับไป[v. exp.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to FR: retourner ; repartir
ย้อน[v.] (yøn) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps FR: revenir sur ; retourner sur
รับขวัญ[v.] (rapkhwan) EN: celebrate a recovery ; celebrate a return ; welcome back FR:
สู่ขวัญ[v.] (sukhwān) EN: welcome back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come back
Back to top