ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butler*, -butler-

butler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butler (n.) หัวหน้าคนใช้ See also: พ่อบ้าน Syn. maid
English-Thai: HOPE Dictionary
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The butler is head of the kitchen and dining room.พ่อบ้านคอยดูแลห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร
So I explained that I was Mr. Boddy's butler and I'd invited you here.ผมอธิบายว่าผมเป็นพ่อบ้านคุณบ๊อดดี้ และผมจะเชิญคุณมาที่นี่
You as a mere butler have no access to government secrets.คุณเป็นแค่พ่อบ้าน ไม่มีข้อมูลความลับของรัฐบาล
Okay, my high today is that I sat next to Austin Butler at lunch.ได้ค่ะ ไฮของหนูวันนี้ก็คือหนูได้นั่ง ถัดจาก ออสติน บั้ดเลอร์ ตอนมื้อกลางวัน
Smedley Darlington Butler by his own account helped pacify Mexico for American oil companiesสเมดลีย์ ดาร์ลิงตัน บัทเลอร์ เล่าให้ฟังเองว่า (นายพลที่ได้รับเหรียญตราสูงสุดคนหนึ่งของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ) เขาช่วยปราบจลาจลในเม็กซิโกเพื่อบริษัทน้ำมันอเมริกัน
General Butler in a treasonous plan.นายพลบัทเลอร์ให้เข้าร่วมในแผนการทรยศชาติ
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์
The butler Man was found in the study.หัวหน้าคนใช้เป็นคนพบในห้องหนังสือ
So the tanning butler drugged both Christina Dodd and Lisa Radley?งั้นเจ้าคนรับจ้างทาโลชั่นก็วางยาทั้งคริสติน่า ดอดด์ กับลิซ่า แร้ดลี่ย์?
That explains why a tanning butler can afford a place like this.นั่นคงช่วยให้คนอย่างเขาอยู่บ้านขนาดนี้ได้
"The lover tells of the rose in his heart" by william butler yeats."The Lover Tells Of The Rose in His Heart" จากหนังสือกวีของ William Butler
At least he's not looking for kyle butler anymore.อย่างน้อย เขาก็ไม่ได้ตามหา ไคล บัตเลอร์ อีกแล้ว

butler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傭人领班[yōng rén lǐng bān, ㄩㄥ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄅㄢ, 傭人领班 / 傭人領班] butler
男管家[nán guǎn jiā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 男管家] butler; majordomo; housekeeper
管家[guǎn jiā, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 管家] housekeeper; butler; manage one's household

butler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バトラー[, batora-] (n) butler
家令[かれい, karei] (n) steward; butler
執事[しつじ, shitsuji] (n,adj-no) (1) steward; butler; (2) court official; (3) deacon (Anglican, Lutheran, etc.)
家従[かじゅう, kajuu] (n) steward; butler; attendant

butler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
พ่อบ้าน[n.] (phøbān) EN: head of the household ; head of the family ; caretaker ; butler FR: chef de famille [m]
ทนายหน้าหอ[n.] (thanāināhø) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman FR:
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
จมื่น[n.] (jameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butler
Back to top