ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bumper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bumper*, -bumper-

bumper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bumper (n.) เครื่องกันชน See also: กันชน Syn. buffer
English-Thai: HOPE Dictionary
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
bumper guardn. ที่กันชนแนวตั้งที่ติดบนเหล็กกันชน
English-Thai: Nontri Dictionary
bumper(n) ที่กันชน,เครื่องกันชน,ตัวกันชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bumperกันชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bumper stickersสติกเกอร์ท้ายรถ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันชน (n.) bumper See also: buffer
ตัวกันชน (n.) bumper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Used to be Bumper but had to change it when we came in to the country.แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อน่ะ
And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end formula!และฉันจะใช้ รัสทอีส ยากันชนครีมสูตรท้ายใหม่!
Nothing soothes a rusty bumper like Rust-eze.ไม่มีอะไรบรรเทากันชนสนิมเหมือนสนิม
You know, the Rust-eze Medicated Bumper Ointment team ran a great race today.คุณจะรู้ว่ายา รัสทอีส กันชนทีมครีม วิ่งการแข่งขันที่ดีในวันนี้
No more medicated bumper ointment. No more rusty old cars.ครีมไม่มีกันชนยามากขึ้น รถเก่าไม่มีสนิมมากขึ้น
Why did the front bumper fall off then?แล้วกันชนหน้า มันหลุดออกมาได้ไงละ
Look, it had a permanent bend in it but praise God, at the end of that year we had a bumper crop of seed mealies.มันหักไปแล้ว แต่พระเจ้า ปลายปีนั้น เรามีพืชผลจำนวนมาก
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน
"I am going to stick to the back bumper of the 61 like glue until the white flag. ""I am going to stick to the back bumper of the 61 like glue... ... until the white flag. "
All I know is the man left the thermal-imaging device on the bumper of the truck last night.ฉันรู้แต่ว่าลูกผู้ชาย เมื่อคืนทิ้งเครื่องตรวจจับความร้อน ไว้บนเครื่องดับเพลิง
Yeah, put it on a bumper sticker.เออ เขียนใส่หน้าผากไว้เลยดิ
I saw what looked like the bumper of a car.ผมเห็นอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนกับกันชนรถยนต์

bumper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碰碰车[pèng pèng chē, ㄆㄥˋ ㄆㄥˋ ㄔㄜ, 碰碰车 / 碰碰車] bumper car
丰收[fēng shōu, ㄈㄥ ㄕㄡ, 丰收 / 豐收] bumper harvest
丰登[fēng dēng, ㄈㄥ ㄉㄥ, 丰登 / 豐登] plentiful harvest; bumper crop
丰年[fēng nián, ㄈㄥ ㄋㄧㄢˊ, 丰年 / 豐年] prosperous year; year with bumper harvest

bumper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals)
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n,vs,adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P)
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
豊作[ほうさく, housaku] (n) abundant harvest; bumper crop; (P)
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
バンパー[, banpa-] (n) bumper; (P)
特大号[とくだいごう, tokudaigou] (n) special enlarged (bumper) issue
破産寸前[はさんすんぜん, hasansunzen] (n) near bankruptcy; edge of bankruptcy; bumper-to-bumper
車止め[くるまどめ, kurumadome] (n) (railway) buffer stop; bumper; bumping post

bumper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer FR: pare-chocs [m] ; parechoc [m]
การชนกันของอะตอม[n. exp.] (kān chon ka) EN: back bumper FR: collision atomique []f]
กันชนหน้า[n. exp.] (kanchon nā) EN: front bumper ; bumper FR: pare-chocs avant [m] ; parechoc avant [m]
กันชนท้าย[n. exp.] (kanchon thā) EN: rear bumper FR: pare-chocs arrière [m] ; parechoc arrière [m]
ที่กันชน[n. exp.] (thī kan cho) EN: bumper (of a vehicle) FR: pare-chocs [m]
ตัวกันชน[n. exp.] (tūa kanchon) EN: bumper FR:

bumper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßverkehr {m}rush hour traffic; bumper to bumper traffic
Autoaufkleber {m}bumper sticker
Puffer {m}bumper [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bumper
Back to top