ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breezy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breezy*, -breezy-

breezy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breezy (adj.) ที่พัดอย่างเบาๆ Syn. windy
English-Thai: HOPE Dictionary
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
English-Thai: Nontri Dictionary
breezy(adj) มีลมเฉื่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Easy breezy once I had access to their drives.ก็ง่ายๆนะ แค่เข้าฮาร์ทดิสก์ของพวกนั้น
This is a breezy 68 degrees, and I've worked up a hell of a cold snap.มันแค่ 68 องศา และฉันจะทำไอ้นรกนั่น
Hey, I'm sure it's just breezy conversation between two colleagues.ฉันว่ามันแค่เป็นการสนทนาอย่างสบายใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงานสองคน
Hank should win an Oscar. He's so damn breezy with the man.แฮงค์น่าจะได้รับรางวัลออสการ์ เขาอยู่ท่ามกลางระเบิดพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน
Down with the Brown. Team Breezy equals Team Awful.ตายโหงไปเลย Brown ความตื่นเต้นเทียบเท่ากับความห่วยเลย
Fresh and breezy... unlike the pompous styles of wartime.สดใหม่และไฉไล... ไม่ใช่สไตล์ขึงขัง เหมือนในช่วงสงคราม.
Too easy-breezy? Too self-helpful?ยาวไปมั้ย,เธอยี้มั้ย
I would like to go put on something a little less breezy.ฉันอยากสวมอะไรที่มัน ลมโกรกน้อยกว่านี้
It isn't exactly breezy, take to the beach reading.นี่ไม่ใช่หนังสือเบาๆ แบบเอาไว้อ่านที่ชายหาด
I wanted to be cool, you know, easy breezy.ฉันอยากจะใจเย็น, สบายๆ

breezy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
luftig {adj} | luftig | am luftigstenbreezy | breezier | breeziest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breezy
Back to top