ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathless*, -breathless-

breathless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathless (adj.) หายใจลำบาก
English-Thai: HOPE Dictionary
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
English-Thai: Nontri Dictionary
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหืดกระหอบ (v.) feel breathless See also: be out of breath, gasp Syn. หอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน
"you're running breathless again"คุณกำลังจะไม่หายใจอีกครั้ง
Everyone felt it was a breathless moment.ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หายใจลำบาก
( Breathless ) Sure. Yes.( Breathless ) แน่นอน ใช่
♪ Keep that breathless charm ♪รักษาเสน่ห์ที่ทำฉันแทบลืมหายใจนั้นไว้
♪ You're all places that leave me breathless#คุณดั่งทุกที่ ซึ่งหากจากไป ฉันคงไร้ลมหายใจ#
BOTH: ♪ You're all places that leave me breathless#คุณดั่งแสงจันทร์ ในค่ำคืน ณ เกาะแคปริ#
It was by Godard. À bout de souffle. Breathless.มันเป็นโดยโกดาร์ด การแข่งขันเดอซูเฟล่ หอบ
You take my breath away. ♪ Breathless...เธอพรากลมหายใจฉันไป ไร้ลมหายใจ
I saw "breathless." Which was French.- ฉันเคยเห็นคำว่า "ขี้โม้" - ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส
You've leave me breathless, Wolf.นายทำฉันเหนื่อยเลย หมาป่า
You are so L.A. right now it's breathless.เธอนี่มันชาว L.A สุดๆเลยตอนนี้ พูดไม่ออกเลยหละ

breathless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气喘喘[qì chuǎn chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄔㄨㄢˇ, 气喘喘 / 氣喘喘] breathless

breathless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手に汗を握る[てにあせをにぎる, teniasewonigiru] (exp,v5r) to sit on the edge of one's seat; to be in breathless suspense

breathless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหืดกระหอบ[adj.] (kraheūtkrah) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping FR: essoufflé ; haletant
วิ่งกระหืดกระหอบ[v. exp.] (wing kraheū) EN: run breathlessly FR:

breathless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atemlosigkeit {f}breathlessness
atemlos {adj}breathless
atemlos {adv}breathlessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathless
Back to top