ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bower*, -bower-

bower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bower (n.) ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม
English-Thai: HOPE Dictionary
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
English-Thai: Nontri Dictionary
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should have seen the Bowery back then.คุณน่าจะได้เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นนะ
Final call for Mr. Bower. Final call for Mr. Bower. Please come to gate 4.เรียกครั้งสุดท้ายของเที่ยวบิน 1 162 ไปเฮลซินกิ กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู 46
That's fine because I'm headed into the Bowery.ก็ดีครับเพราะผมกำลังจะไปพอดี ไปถึงโบเวอรี คุณรังเกียจไหม
Mr. Bowers, we're sorry to inform you that we found your wife's body.คุณบาวเวอร์ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณ เราพบศพภรรยาคุณ
Mr. Bowers, have you been doing some cleaning?คุณบาวเวอร์ คุณกำลัง ทำความสะอาดอยู่?
So,you live right behind the Bowers' home.ถ้างั้นบ้านคุณอยู่ทางขวามือ หลังบ้านของบาวเวอร์?
Did you ever hear Mr. Bowers make a specific threat?คุณเคยได้ยิน คุณบาวเวอร์ ข่มขู่ภรรยามั๊ย?
The primary-- the Bowers' home.ที่เกิดเหตุแรก บ้านของโบวเวอร์
Now,that doesn't put the gun in Bowers' hand, but this is,uh, pretty definitive.เราไม่ได้เอาปืนยัดใส่มือบาวเวอร์ แต่ นี่... อ่า ค่อนข้างแน่นอน
Have you ever answered a domestic for Amy and Steve Bowers?คุณเคยถูกเรียกไปลาดตระเวน ที่บ้านเอมี่ และสตีฟ บาวเวอร์มั๊ย?
Bowers. Yeah,I was there about three weeks ago.บาวเวอร์ ใช่ ผมอยู่นั่นเมื่อ 3 อาทิตย์ที่แล้ว
Arnold Hollings, you mow the lawn at the Bowers' house.อาร์โนลด์ ฮอลลิ่งส์ คุณเป็นคนตัดหญ้าสนาม บ้านบาวเวอร์

bower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
木陰(P);木かげ;木蔭;樹陰;樹蔭[こかげ(P);じゅいん(樹陰;樹蔭), kokage (P); juin ( ki in ; ki in )] (n) shade of tree; bower; (P)
東屋;四阿;あずま屋[あずまや, azumaya] (n) arbor; arbour; bower; summer house; square gazebo
池亭[ちてい, chitei] (n) arbor (arbour, bower) by a lake
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum)

bower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซุ้มต้นไม้[n. exp.] (sum tonmāi) EN: arbour = arbor (Am.) ; bower FR: tonnelle [f] ; charmille [f]

bower ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower
Buganker {m}best bower
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Gelbnacken-Laubenvogel {m} [ornith.]Regent Bowerbird
Seidenlaubenvogel {m} [ornith.]Satin Bowerbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bower
Back to top