ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bounty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bounty*, -bounty-

bounty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bounty (n.) ปริมาณมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
English-Thai: Nontri Dictionary
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
Is that $3,000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3,000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ
Monkey D. Luffy, a bounty of 100,000,000 beri...หลังวจากนั้นก็เกิด...
Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen.Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen.
He has placed a bounty on your lives. You must be careful at all times.เขาตั้งค่าหัวให้พวกเธอด้วยนะ ระวังไว้ด้วยล่ะ
But this new bounty from a holy man... a guy whose neck i saved.แต่ว่าค่าหัวคราวนี้สิ มาจากผู้ทรงศีล คนที่ข้าเคยช่วยชีวิตเอาไว้
The blade comes off when the bounty comes off.อยากจะมีชีวิตรอด ก็ยกเลิกค่าหัวของข้าก่อนสิ
I don't care where I'm from, I want the bounty off my head.ข้าจะมาจากไหนก็ช่าง สั่งยกเลิกค่าหัวข้าซะ
Bless us our Lord for these thy gifts which we're about to receive, from thy bounty through you, Lord.อวยพรเราพระเจ้าของเราสำหรับของขวัญของท่านเหล่านี้ที่เรากำลังจะได้รับ จากเงินรางวัลของท่านผ่านทางคุณลอร์ด อาเมน
He's a bounty hunter under contract with the Pinkertons.เขารับจ้างคุ้มกันภัย ทำงานให้กับพวก พิงเคอร์ตัน
Just take the bounty off whistler.แค่อย่ายุ่งกับวิสท์เลอร์
Michael got the bounty off whistler's head in two days.ไมเคิลทำให้พวกนั้นเลิกยุ่งกับวิสท์เลอร์ในสองวัน

bounty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交付金[こうふきん, koufukin] (n) subsidy; grant; bounty
賞金稼ぎ[しょうきんかせぎ, shoukinkasegi] (n,vs) (1) pothunting; bounty hunting; (2) pothunter; bounty hunter
報奨[ほうしょう, houshou] (n,vs) bonus; bounty; reward; compensation
報奨金(P);褒奨金[ほうしょうきん, houshoukin] (n) cash bonus; reward; bounty; (P)
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na,n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P)

bounty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินรางวัล[n. exp.] (ngoen rāngw) EN: bounty FR:

bounty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subvention {f}bounty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bounty
Back to top