ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

both

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *both*, -both-

both ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
both (adj.) ทั้งสอง Syn. dual
both (conj.) เหมือนๆ กัน See also: เท่าๆกัน
bother (vt.) ทำให้ตัวเองยุ่งยาก
bother (n.) ตัวก่อปัญหา See also: ตัวปัญหา Syn. trouble
bother (vt.) ทำให้เกิดปัญหา See also: ทำให้ยุ่งยาก Syn. annoy
bother (n.) การรบกวน Syn. nuisance
bother about (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother with
bother with (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother about
bothered (vt.) เป็นทุกข์เป็นร้อน See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
bothersome (adj.) ที่รบกวน Syn. troublesome
bothy (n.) กระท่อมบนภูเขาในสก็อตแลนด์
English-Thai: HOPE Dictionary
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
English-Thai: Nontri Dictionary
both(adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Both to Blame Collision Clauseข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำถั่ว (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands Syn. โปกำ
ขว้างกา (n.) a wooden weapon sharpened at both ends
ประนม (v.) bring both hands together in obeisance See also: raise both hands up palm against palm Syn. ไหว้, พนม, วันทา, กราบ
ประเคน (v.) hand with both hands See also: offer Syn. ยกให้, มอบให้, ยื่นให้
ประเคน (v.) hand with both hands See also: offer Syn. ยกให้, มอบให้, ยื่นให้
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
ยกให้ (v.) hand with both hands See also: offer Syn. มอบให้, ยื่นให้
ยกให้ (v.) hand with both hands See also: offer Syn. มอบให้, ยื่นให้
ยื่นให้ (v.) hand with both hands See also: offer Syn. ยกให้, มอบให้
ยื่นให้ (v.) hand with both hands See also: offer Syn. ยกให้, มอบให้
วันทา (v.) bring both hands together in obeisance See also: raise both hands up palm against palm Syn. ไหว้, พนม, กราบ
เจ้าคุณ (n.) personal pronoun used for both the 2nd and 3rd person, referring to a Phya, or to a Lord Abbot of monastery
เหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว
แผ่สองสลึง (adv.) lie face up with both hands and feet stretch out See also: lie stretched out, lie sprawled out Syn. เหยียดยาว
แผ่หลา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา
โปกำ (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands
ชไม (n.) both See also: two together Syn. ทั้งคู่, ทั้งสอง
ทั้ง (det.) both See also: all Syn. รวมหมด, ทั่ว
ทั้งคู่ (pron.) both Syn. ทั้งสอง, รวมทั้งคู่
ทั้งสอง (pron.) both Syn. ทั้งคู่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
We both care for herพวกเราต่างก็ดูแลเธออยู่
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
It's good for both of us to practiceมันดีสำหรับเราสองคนที่จะได้ฝึกฝน
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
I think I have traits of both actuallyจริงๆ แล้วฉันคิดว่าฉันมีลักษณะเหมือนทั้งสองคนเลย
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
You're bothering meคุณกำลังรบกวนฉัน
I'm sorry to have bothered youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
It's always a pleasure to cook for you bothยินดีเสมอที่ได้ปรุงอาหารให้คุณทั้งสอง
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
Does it bother you that much?มันกวนใจคุณมากขนาดนั้นเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, I washed 'em both today and I сan't do nothin' with 'emคุณเห็นฉันล้าง 'em ทั้งในวันนี้ และฉันก็ไม่สามารถทำอะไร กับ 'em
You shall both have coffee with me.อยู่ดื่มกาแฟกับผมด้วยกันทั้งคู่แหละ
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า
We both really hope you'll be very happy.เราต่างหวังว่าคุณจะมีความสุข
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่
Rebecca held out on both of us. She had cancer.รีเบคคาปิดบังเราทั้งคู่ หล่อนเป็นมะเร็ง
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
He's both young and strong. That's what's kept him going until now.เขายังหนุ่มยังแน่น นี่แหละที่ทำให้เขารอดมาถึงตอนนี้
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ

both ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, 两岸 / 兩岸] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, 双方 / 雙方] bilateral; both sides; both parties involved
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 并行不悖 / 並行不悖] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel
二者[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, 二者] both; both of them; neither
两国[liǎng guó, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 两国 / 兩國] both countries; two countries
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, 两败俱伤 / 兩敗俱傷] both sides suffer (成语 saw); neither side wins
两旁[liǎng páng, ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ, 两旁 / 兩旁] both sides; either sides
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent
两者[liǎng zhě, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, 两者 / 兩者] both sides
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, 才兼文武] talent in both military and civil field (成语 saw)
凸凸[tū tū, ㄊㄨ ㄊㄨ, 凸凸] convex on both sides (of lens); biconvex
夹板气[jiā bǎn qì, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ ㄑㄧˋ, 夹板气 / 夾板氣] criticized by both sides
两边[liǎng bian, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄧㄢ˙, 两边 / 兩邊] either side; both sides
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 朵] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
夹缝[jiā féng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥˊ, 夹缝 / 夾縫] hemmed in on both sides
[gāng, ㄍㄤ, 扛] lift overhead with both hands
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
双赢[shuāng yíng, ㄕㄨㄤ ˊ, 双赢 / 雙贏] profitable to both sides; a win-win situation
[jú, ㄐㄩˊ, 匊] receive with both hands
[póu, ㄆㄡˊ, 抔] take up in both hands
[póu, ㄆㄡˊ, 掊] take up in both hands
[liǎ, ㄌㄧㄚˇ, 俩 / 倆] two (equivalent to 两个); both (of us); some
[jì, ㄐㄧˋ, 既] already; since; both... (and...)
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 两 / 兩] both; two; ounce; some; a few; tael
烦扰[fán rǎo, ㄈㄢˊ ㄖㄠˇ, 烦扰 / 煩擾] bother
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 不送] don't bother to see me out
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, 伤脑筋 / 傷腦筋] knotty; troublesome; bothersome
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, 淘神] troublesome; bothersome
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding
何苦[hé kǔ, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ, 何苦] why bother?; is it worth the trouble?
何苦呢[hé kǔ ne, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ ㄋㄜ˙, 何苦呢] why bother?; is it worth the trouble?
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy

both ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
どちら共[どちらとも, dochiratomo] (n) (uk) (See 共・とも・3) both
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions)
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions)
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist
七つ屋;七屋[ななつや, nanatsuya] (n) (col) (arch) (from 七 and 質 both being read しち) pawnshop
上げ畳[あげだたみ, agedatami] (n) a tatami finished on both sides
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
両天秤に掛ける;両天秤にかける[りょうてんびんにかける, ryoutenbinnikakeru] (exp,v1) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
両天秤を掛ける;両天秤をかける[りょうてんびんをかける, ryoutenbinwokakeru] (exp,v1) (See 両天秤に掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles
両眼[りょうがん, ryougan] (n,adj-no) both eyes; binocular; (P)
両部[りょうぶ, ryoubu] (n) (1) {Buddh} two parts; both parts; (2) both realms (i.e. the Diamond Realm and the Womb Realm); (3) (abbr) (See 両部神道) Shinto-Buddhist amalgamation
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
何方も何方[どっちもどっち, docchimodocchi] (exp) (id) They are both to blame
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same
兼備[けんび, kenbi] (n,vs) being proficient in both; combine both
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
功罪[こうざい, kouzai] (n) both good and bad; merits and demerits
双眼[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
喧嘩両成敗;けんか両成敗[けんかりょうせいばい, kenkaryouseibai] (exp) in a quarrel, both parties are to blame
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
大手[おおて(P);おおで, oote (P); oode] (n,adj-no) (1) front castle gate; (2) both arms open; outstretched arms; (3) major companies; (P)
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
後先[あとさき, atosaki] (n) front and rear; before and after; both ends; beginning and end; order; consequences; context
才色兼備[さいしょくけんび, saishokukenbi] (n) (a woman) being gifted with both intelligence and beauty
Japanese-English: COMDICT Dictionary
両社[りょうしゃ, ryousha] both companies
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both

both ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดก๊อปปี้[adj.] (at kǿppī) EN: crushed from both sides ; flattened FR:
ชลีกร[v.] (chalīkøn) EN: salute by raising both hands FR:
ชไม[X] (chamai) EN: both FR: tous les deux
ชรไม[X] (charamai) EN: both FR: tous les deux
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole FR: porter à deux avec un bâton
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms FR:
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
กำถั่ว[X] (kamthūa) EN: gamble by betting on how many seeds are held in both hands FR:
คุณทั้งสอง[X] (khun thang ) EN: both of you FR: vous deux ; tous les deux
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends] FR:
ก็ตาม[adv.] (kø tām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
กระหนาบ[v.] (kranāp) EN: flank ; press on both sides FR:
นบ[v.] (nop) EN: salute by raising the arms and pressing the palms together ; pay respect by clasping both hands together palm to palm ; pay respect to, to bend the head FR:
เป็นทั้ง...และ...[v. exp.] (pen thang …) EN: be both … and … FR: être à la fois … et …
พับเพียบ[v.] (phapphīep) EN: sit with both legs tucked back to one side FR:
พยุงปีก[v.] (phayungpīk) EN: support under both arms FR:
พระยาเทครัว[n.] (phrayāthēkh) EN: man who has both the mother and daughter (or both sisters) as his wives FR:
ประนม[v.] (pranom) EN: make a gesture of respect [by pressing the palms of the hands together at the chest] ; bring both hands together in obeisance FR:
รำมวย [n. exp.] (ram mūay) EN: [a sort of dance that boxers do on both sides of the ring to demonstrate their control and style] FR:
เราทั้งคู่[X] (rao thangkh) EN: two of us ; both of us FR: nous-deux ; deux d'entre-nous ; à nous deux
สองข้างทาง [n. exp.] (søng khāng ) EN: both sides FR:
ทั้ง[adv.] (thang) EN: and together with ; as well as ; both ; and FR: à la fois ; tant … que …
ทั้งคู่[X] (thangkhū) EN: both ; both of them ; the pair ; they FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils
ทั้งสอง[pr.] (thang søng) EN: both ; the two FR: les deux ; tous les deux
ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (thang søng ) EN: both sides ; both parties FR: les deux côtés ; les deux camps
ทั้งสองคน[X] (thang søng ) EN: both FR: tous deux ; les deux ; l'un et l'autre
ทั้ง...ทั้ง...[X] (thang ... t) EN: both ... and ... ; including both ... and ... FR: tant les ... que les ... ; ... et ... ; ... ainsi que ... ; l'ensemble des ... et ... ; ni ... ni ...
ตีขนาบ[v.] (tīkhanāp) EN: make a pincers movement ; attack from both sides FR: prendre en étau
ติณวัตถารกวินัย [n.] (tinnawatthā) EN: reconciliation of both parties without need for clearing up the rights and wrongs FR:
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat FR: frapper de la main ; taper ; claquer
อุภัย[X] (uphai) EN: both FR:
ยื่นให้[v. exp.] (yeūn hai) EN: hand with both hands ; render FR: donner ; délivrer ; laisser ; livrer ; présenter ; remettre ; tendre
เหยียบเรือสองแคม[v. exp.] (yīep reūa s) EN: play a double game ; play both sides FR:
ยุคล[adj.] (yukhon) EN: pair ; two ; both FR:
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: paragraph ; stanza ; chapter FR: paragraphe ; chapitre
โบท็อกซ์[TM] (bōthǿk) EN: Botox FR: Botox
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]

both ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finkenlerche {f} [ornith.]Botha's Lark
Plage {f}trouble; bother

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า both
Back to top