ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

booby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *booby*, -booby-

booby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
booby (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนทึ่ม, คนงี่เง่า, คนโง่ Syn. goon, dolt
booby (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนทึ่ม Syn. dolt
booby hatch (sl.) โรงพยาบาลประสาท See also: โรงพยาบาลบ้า
booby-trap (vt.) วางทุ่นระเบิด
English-Thai: HOPE Dictionary
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก
English-Thai: Nontri Dictionary
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd take you to the booby hatch and lock you up with a collar, like a dog.เขาจะพานายไปอยู่โรงพยาบาลบ้า เอาปลอกคอล่ามนายเหมือนหมา
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ
Leek knew we'd come after him, so he's booby trapped the file.ลีครู้แล้วว่าเราเข้ามาหลังเค้าเข้ามา , แล้วไอ้ทึ่มนั่นก็วางกับดักไว้
You make me call my good friend, send him into a booby trap.นายให้ฉันโทรหาเพื่อน ส่งเขาเข้าไปติดกับดัก
It's a booby trap. Don't touch it, or this place'll blow.เคยพิมพ์ "ตัวตุ่น" ในกูเกิลไหม สามล้านรายการเชียวนะ
They set booby traps for me everywhere.พวกเขาทำกับดักสำหรับฉันทั่วไปหมด
♪ You hit that booby trap and you're in pieces ♪ With every bullet ♪ With every bullet your risk increases ♪ ♪ Old Ali Baba he's a different species ♪" you hit that booby trap and you're in pieces " with every bullet " with every bullet your risk increases " " old Ali Baba he's a different species "
Leaving him to rot away in that stinking booby hatch, turning your back on him when he was being strangled by his own screams.ทิ้งเขาให้เน่าเปื่อยในที่เน่าเหม็น\ไม่มีใครสน,หันหลังให้เขา ตอนเขาถูกรัดคอ\\ไม่มีใครได้ยินเสียงร้อง
Oh, shit! It's a trap. A booby trap.ซวยแล้ว มันเป็นกับดัก เอานมมาล่อ
False gates? Yeah, safe-cracking booby traps.รูปลอมหรือครับ ใช่ ป้องกันการเจาะเซฟ
I wanna see if she's gonna figure out this booby trap.ผมลุ้นว่าเธอจะรู้มั้ยว่านั่นเป็นกับดัก
Well, your booby trap did just kill a man.-การเล่นตลกของคุณเพิ่งจะฆ่าคนไป

booby ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download

booby ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブービー[, bu-bi-] (n) (abbr) booby prize
仕掛地雷[しかけじらい, shikakejirai] (n) booby trap
偽装爆発物[ぎそうばくはつぶつ, gisoubakuhatsubutsu] (n) booby trap
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize

booby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกบู๊บบี้[n. exp.] (nok būpbī) EN: booby FR:
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī n) EN: Masked Booby FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกบู๊บบี้สีน้ำตาล[n. exp.] (nok būpbī s) EN: Brown Booby FR: Fou brun [m] ; Fou à ventre blanc [m]
นกบู๊บบี้ตีนแดง[n. exp.] (nok būpbī t) EN: Red-footed Booby FR: Fou à pieds rouges [m] ; Fou à pattes rouges [m]

booby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbott-Tölpel {m} [ornith.]Abbott's Booby
Weißbauchtölpel {m} [ornith.]Brown Booby
Guanotölpel {m} [ornith.]Peruvian Booby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า booby
Back to top