ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blip*, -blip-

blip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blip (n.) ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
blip (n.) จุดและเสียงบนจอเรดาร์เพื่อบอกตำแหน่งบางสิ่ง Syn. pip
blip (vt.) ทำให้เกิดเสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์
blip (n.) เสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์ Syn. bleep
English-Thai: HOPE Dictionary
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you bring it back, a little blip and it's there!แต่คุณทำให้ฟื้นขึ้นมา แค่พริบตา แล้วก็ฟื้น
You were there for less than a year. What the hell kind of a blip is that?คุณอยู่ที่นั่นไม่ถึงปี มีปัญหาอะไรรึเปล่า
But you know the loss that she will be to her family, while young Allen will disappear without a blip on the world's radar.แต่คุณรู้ว่ามันเป็นสูญเสียสำหรับครอบครัวของเขา แทนที่จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่หายไปจากเรดาร์
Just like a blip on the radar.เหมือนกับแค่จุดเล็กๆบนหน้าจอเรดาร์
We had a little blip senior year...เราสะดุดตอนเรียนปีสุดท้าย แต่
The power blip before was caused by the air-conditioning unit.เกิดขึ้นเพราะเครื่องปรับอากาศ
It's just a blip in your timeline.มันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ
Declan is barely a blip on the Graysons' radar at this point.แดคแลนคงไม่กระพริบ บนจอเรดาร์ของเกรย์สัน ตอนนี้หรอก
Why don't you blip out of here?ทำไมนายไม่แค่หายตัวไปจากที่นี่ล่ะ?
Except for this one easily ignorable blip...ยกเว้นก็เรื่องนี้ ถ้าลืมๆไปซะ
Yeah, there were a couple little blips, I guess.ใช่ มันคงกระท่อนกระแท่นไปหน่อย
Oh, hey, in the park last night, we got a blip, a big one.อ่าจริงสิ ที่สวนสาธารณะเมื่อคืนก่อน เราได้รับสัญญาณ อันใหญ่

blip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピップ[, pippu] (n) pip; blip
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point

blip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echomodus {m}blipmode

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blip
Back to top