ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bleachers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bleachers*, -bleachers-

bleachers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bleachers (n.) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then they'll walk out to the bleachers ... and sit in their shirt sleeves on a perfect afternoon.จากนั้นพวกเขาจะเดินไปที่อัฒจันทร์ และนั่งลงในตอนบ่ายของวันที่สดใส
And there in the high-security bleachers are the good-behavior cons, along with their cheerleaders?กองเชียร์นักโทษเด็กดีกับเสื้อสีขาวเจิดจ้า มาพร้อมกับกอง... .
You come around these bleachers again, it's gonna be more than just words we're exchanging.ขืนแกเข้ามาใกล้ที่นั่งนี่อีก เราจะไม่แลกเปลี่ยนกันแค่คำพูดแน่นอน
And you can see the bleachers are full of excited fansและคุณจะเห็นว่า อัฒจรรย์นั้นเต็มไปด้วยแฟนๆ
And when the sun comes up, the congregation gets to watch from the bleachers as the vampire ignites and is sent to his fiery grave once and for all.พอพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคณะก็จะมองดูจากด้านล่าง ระหว่างที่แวมไพร์ติดไฟ และถูกส่งไปสุสานเพลิง
Under the bleachers at the pep rally.กลับไปอยู่ใต้อัฒจันทร์ที่ตอนก่อนจะเริ่มแข่งขัน
That gives you the chance to get up the bleachers and out a window.แล้วนายก็ขึ้นไปทางอัฒจรรย์นั่น แล้วปีนออกทางหน้าต่าง.
Do it under the bleachers like normal people, huh?อยากนั่งใต้อัฒจันทร์หรอไง
Not the dry cleaners, not the pizza place, not the bleachers where I watch the guy mow the lawn.ไม่ว่าจะเป็นร้านซักแห้ง ร้านพิซซ่า แถวที่นั่งเชียร์กีฬา ที่ฉันไปดูเขาตัดหญ้าในสนาม
The bolt from the bleachers-- that's what it was for.ขอแค่สลักเกลียวจากที่นั่งคืน เป็นของแลกเปลี่ยน
Nortenos got the bleachers.นอร์เทอนอส คุมอัฒจรรย์
You were a scared little college boy sittin' up on those bleachers, tryin' to keep your ass out of the game.เด็กใหม่ขี้กลัว นั่งอยู่บนอัฐจันทร์นั่น เลือกที่จะย้ายก้นหนี

bleachers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリーチャーズ[, buri-cha-zu] (n) bleachers
内野席[ないやせき, naiyaseki] (n) infield bleachers
外野席[がいやせき, gaiyaseki] (n) outfield bleachers
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bleachers
Back to top