ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bean*, -bean-

bean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bean (n.) ถั่ว See also: เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
bean curd (n.) เต้าหู้ Syn. Tofu
bean flicker (sl.) เลสเบี้ยน
bean pod (n.) ฝักถั่ว Syn. pea pod, seedpod
bean sprouts (n.) ถั่วงอก
bean time (sl.) เวลาอาหารเย็น
Bean Town (sl.) เมืองบอสตัน (ในรัฐแมสซาชูเส็ตส์)
bean-counter (sl.) นักบัญชี See also: นักสถิติ
beanbag (n.) ถุงผ้าสำหรับใส่ถั่วหรือสิ่งที่คล้ายถั่ว (ในการเล่นเกม)
beanery (sl.) ร้านอาหารราคาถูก
beanfeast (n.) งานเลี้ยง See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้ Syn. bash
beanhead (sl.) คนติดยา
beanie (n.) หมวก (สวมพอดีศีรษะ) Syn. skullcap
beanpole (n.) ไม้ค้ำต้นถั่ว
beanshooter (n.) หลอดเป่าเมล็ดถั่วของเด็ก Syn. propellant
beanstalk (n.) ต้นถั่ว
beany (n.) ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ) See also: ห่วงหนังสติ๊ก Syn. slingshot
English-Thai: HOPE Dictionary
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
bean curdn. เต้าหู้
bean podn. ฝักถั่ว
bean sproutsn. ถั่วงอก
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
English-Thai: Nontri Dictionary
bean(n) ถั่ว
beanstalk(n) ฝักถั่ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beanบีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bean-Shapedรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต้าหู้ยี้ (n.) pickled bean curd
ถั่ว (n.) bean See also: pea, nut
เต้าหู้ (n.) bean curd See also: tofu, soybean cake
ถั่วงอก (n.) bean sprouts Syn. ถั่วเพาะ
ถั่วเพาะ (n.) bean sprouts
กระจายข่าว (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
กระโตกกระตาก (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว, กระจายข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
ถั่งเหลือง (n.) soybean Syn. ถั่วแระ
ถั่วเขียว (n.) green bean See also: mung bean
ถั่วเหลือง (n.) soybean Syn. ถั่วแระ, ถั่วแม่ตาย
ถั่วแม่ตาย (n.) soybean Syn. ถั่งเหลือง, ถั่วแระ
ถั่วแระ (n.) soybean Syn. ถั่วเหลือง, ถั่วแม่ตาย
นมถั่วเหลือง (n.) soybean milk
น้ำนมถั่วเหลือง (n.) soybean milk Syn. นมถั่วเหลือง
น้ำเต้าหู้ (n.) soybean milk Syn. นมถั่วเหลือง, น้ำนมถั่วเหลือง
มันแกว (n.) yam bean See also: Pachyrhizus erosus
เต้าส่วน (n.) kind of Chinese dessert made of boiled soybean, sugar, coconut milk
เต้าเจี้ยว (n.) salted soya beans See also: miso, bean paste, fermented whole soybeans
แกว (n.) yam bean See also: Pachyrhizus erosus Syn. มันแกว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yankee bean soup, cole slaw and tuna surprise.ซุปถั่ว โคลสลอว์ และ ทูน่าเซอร์ไพรส์
In the bean of a green little child - Try.ให้เด็กอย่างเธอนั้นได้รู้ไว้
We have chicken, sweet pea stalks, and fish with bean sauceกับข้าวน่ะมีไก่ ผัดโต๊วเหมี่ยว แล้วก็ปลานึ่งเต้าเจี้ยว
The cocoa bean is the thing from which chocolate is made, so I told the chief:ช็อกโกแลตทำมาจากเมล็ดโกโก้ ฉันจึงบอกหัวหน้า
You look like a bean curd.ผิวขาวอย่างกับเผือกเลยนะ
He told me that l.L. Bean must've stol'v the color from my eyes, so it really belonged to me.เขาบอกดวงตาฉันมีเสน่ห์มาก... สีตาหวานจับใจ
I think we're done with today's coffee bean deliveries.ฉันคิดว่าเราส่งกาแฟเสร็จแล้วหล่ะ
I have a question about the coffee... the bean they use isnt that something you should probably ask your waitress?เม็ดกาแฟที่เค้าใช้ มันเป็นคำถามที่ควรไปถามเด็กเสริฟ์ไม่ใช่หรือไง
I swear, all these people eat is bean curd and seltzer.ฉันยืนยันได้ คนพวกนี้กินถั่ว นมข้น แล้วก็น้ำแร่กัน
It's coffee bean season,and they're letting panamanians in, so I figure,with a good id,I can pass.มันเป็นช่วงเม็ดกาแฟออก แล้วพวกเขาให้คนปานามาไปทำได้ ฉันเลยคิดว่า ถ้ามีบัตรดีๆ ฉันก็ผ่านเข้าไปได้
The bean sprouts are 5 yen a bag today. It's only for the first 20 customers, so let's hurry!ถั่วงอก5เย็นต่อถุง สำหรับลุกค้า 20 คนแรกเท่านั้นนะ เพราะงั้นรีบไปกันเหอะ
The new bean counter is questioning this lab request.ฝ่ายการเงินคนใหม่มาถาม เรื่องการขอตรวจผลแลปอันนี้

bean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, 粉丝 / 粉絲] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth
豆芽[dòu yá, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ, 豆芽] bean sprout
豆芽菜[dòu yá cài, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ, 豆芽菜] bean sprouts
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, 料豆儿 / 料豆兒] cooked black soya bean as animal fodder
豆腐渣工程[dòu fu zhā gōng chéng, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 豆腐渣工程] jerry-built building project; lit. built on soya bean dregs
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
豆汁[dòu zhī, ㄉㄡˋ ㄓ, 豆汁] soya bean milk
豆油[dòu yóu, ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ, 豆油] soy bean oil
豆渣[dòu zhā, ㄉㄡˋ ㄓㄚ, 豆渣] soya bean dregs
豆腐渣[dòu fu zhā, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ, 豆腐渣] soya bean dregs
豆腐[dòu fu, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 豆腐] tofu; bean curd
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, 豆薯] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 加勒比国家联盟 / 加勒比國家聯盟] Association of Caribbean States
红豆[hóng dòu, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ, 红豆 / 紅豆] azuki bean; red bean
[dòu, ㄉㄡˋ, 豆 / 荳] bean; peas
豆角[dòu jiǎo, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ, 豆角 / 荳角] bean
豆角儿[dòu jiǎo r, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, 豆角儿 / 荳角兒] bean
[bì, ㄅㄧˋ, 荜 / 蓽] bean; pulse
[dòu, ㄉㄡˋ, 豆] bean; sacrificial vessel
豆子[dòu zi, ㄉㄡˋ ㄗ˙, 豆子] bean; pea
豆类[dòu lèi, ㄉㄡˋ ㄌㄟˋ, 豆类 / 豆類] bean
斗筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, 斗筲之人] a small-minded person; a bean-counter
加勒比[Jiā lè bǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ, 加勒比] Caribbean
加勒比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, 加勒比海] Caribbean Sea
蓖麻籽[bì má zǐ, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ ㄗˇ, 蓖麻籽] castor beans
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
咖啡豆[kā fēi dòu, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄡˋ, 咖啡豆 / 咖啡荳] coffee beans
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 豇] cowpeas; black-eyed beans
豇豆[jiāng dòu, ㄐㄧㄤ ㄉㄡˋ, 豇豆 / 豇荳] cowpea; black-eyed bean
大安的列斯[Dà ān dì liè sī, ㄉㄚˋ ㄢ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄙ, 大安的列斯] Greater Antilles, Caribbean archipelago
大安的列斯群岛[Dà ān dì liè sī qún dǎo, ㄉㄚˋ ㄢ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 大安的列斯群岛 / 大安的列斯群島] Greater Antilles, Caribbean archipelago
海地[Hǎi dì, ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ, 海地] Haiti, the western third of Caribbean island Hispaniola
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, 伊斯帕尼奥拉 / 伊斯帕尼奧拉] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic)
扁豆[biǎn dòu, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, 扁豆 / 扁荳] hyacinth bean; haricot
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
四季豆[sì jì dòu, ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ, 四季豆 / 四季荳] kidney bean
芸荳[yùn dòu, ㄩㄣˋ ㄉㄡˋ, 芸荳 / 蕓荳] kidney bean; peas and beans in general
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 藿] Lophanthus rugosus; beans
马提尼克[Mǎ tí ní kè, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ, 马提尼克 / 馬提尼克] Martinique (French Caribbean island)
绿豆[lǜ dòu, ㄌㄩˋ ㄉㄡˋ, 绿豆 / 綠豆] mung bean

bean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナゴマメ[, inagomame] (n) carob; locust bean
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] (n) coffee bean
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between
のっぽ[, noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
凍豆腐;氷豆腐[こおりどうふ;しみどうふ(凍豆腐), kooridoufu ; shimidoufu ( tou toufu )] (n) (1) frozen tofu; (2) dried bean curd
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai
四角豆[しかくまめ;シカクマメ, shikakumame ; shikakumame] (n) (uk) winged bean (Psophocarpus tetragonolobus)
大納言[だいなごん, dainagon] (n) (1) chief councillor of state; chief councilor of state; (2) large-grained variety of adzuki bean
大豆[だいず, daizu] (n) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (P)
小倉アイス[おぐらアイス, ogura aisu] (n) ice cream mixed with adzuki bean paste
小倉餡[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans
小豆象虫[あずきぞうむし;アズキゾウムシ, azukizoumushi ; azukizoumushi] (n) (uk) adzuki bean weevil (Callosobruchus chinensis)
御目出糖[おめでとう(uK), omedetou (uK)] (n) Japanese sweets made with glutinous rice and azuki bean paste
揚げ[あげ, age] (n,n-suf) fried bean curd; (P)
最中[もなか, monaka] (n) wafer cake filled with bean jam
桜餅[さくらもち, sakuramochi] (n) rice cake with bean paste wrapped in a preserved cherry leaf
牡丹餅;ぼた餅[ぼたもち, botamochi] (n) adzuki bean mochi
生揚げ[なまあげ, namaage] (n) deep-fried bean curd; undercooked
生菓子[なまがし, namagashi] (n) (1) fresh Japanese sweets (usu. containing red bean paste); (2) fresh Western sweets (usu. containing cream or fruit, e.g. sponge cake, pie)
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste
節分[せつぶん;せちぶん(ok);せちぶ(ok), setsubun ; sechibun (ok); sechibu (ok)] (n) (1) last day of winter in the traditional Japanese calendar (usually February 3 or 4); holiday for end of winter (accompanied by a bean scattering ceremony); (2) (original meaning) last day of any season (according to the traditional Japanese calendar)
練り[ねり, neri] (n,n-suf) (1) kneading; gloss; tempering; (adj-f,n) (2) paste (e.g. bean paste, mustard paste); (P)
花豆[はなまめ, hanamame] (n) (1) scarlet runner bean; (2) flower bean
萌やし;萌し(io);糵;蘖(iK)[もやし, moyashi] (n) bean sprouts
蓖麻子[ひまし, himashi] (n) castor bean
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
藤豆;鵲豆[ふじまめ;フジマメ, fujimame ; fujimame] (n) (uk) hyacinth bean (Lablab purpureus)
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P)
豆板[まめいた, mameita] (n) candied bean slab
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi
豆腐一丁[とうふいっちょう, toufuicchou] (n) one cake of bean curd
豆象虫[まめぞうむし;マメゾウムシ, mamezoumushi ; mamezoumushi] (n) (uk) bean weevil (any leaf beetle of subfamily Bruchinae)
金時豆[きんときまめ, kintokimame] (n) red kidney bean
隠元豆;いんげん豆[いんげんまめ, ingenmame] (n) kidney bean; wax bean
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバビーンズ[じゃばびーんず, jababi-nzu] JavaBeans

bean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝักถั่ว[n.] (fakthūa) EN: pea pod ; bean pod FR: cosse [f] ; gousse [f]
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
กะหล่ำปลีพันเต้าหู้[xp] (kalam-plī p) EN: bean curd wrapped in cabbage FR:
ค้าง[n.] (khāng) EN: Thai string bean FR:
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanomjīn n) EN: vermicelli mixed with bean curry FR:
ขนมหม้อแกง[n. exp.] (khanom møka) EN: custard pudding ; baked mung bean cake FR:
ขนมหม้อแกงถั่ว[n. exp.] (khanom møka) EN: Thai mung bean custard FR:
ขนมพระพาย[n. exp.] (khanom Phra) EN: mung bean and flour dumplings FR:
ขนมถั่วแปบ[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods FR:
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with shrimp filling FR:
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with sweet filling FR:
คิดนี่บีน[n. exp.] (khitnī bīn) EN: kidney bean FR:
ลันเตา[n.] (lantao) EN: Holland bean FR: petits pois [mpl]
ลืมกลืน[n. exp.] (leūm kleūn) EN: bean flour pudding topped with coconut cream FR:
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce FR:
เมล็ดโกโก้[n. exp.] (malet kōkō) EN: cacao seed ; caco bean FR: fève de cacao [f]
มันแกว[n.] (mankaēo) EN: yam bean ; jicama Mexican yam ; Mexican turnip ; Pachyrhizus erosus FR: Pachyrhizus erosus
โมจิ ; เทียนญี่ปุ่น[n.] (mōji ; thīe) EN: red bean mochi FR:
แปบ[n.] (paēp) EN: hyacinth bean FR:
ผัดผักบุ้งไฟแดง[n. exp.] (phat phakbu) EN: stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce FR:
ผัดพริกขิงหมูกรอบ[n. exp.] (phat phrik ) EN: crispy pork belly with string bean FR:
ผัดถั่วงอก[n. exp.] (phat thūa-n) EN: stir-fried bean sprouts FR:
ผัดถั่วงอกหมูสับ[X] (phat thūa-n) EN: stir-fried bean sprouts and pork FR:
รำเพย[n. exp.] (ramphoēi) EN: Yellow oleander ; Lucky bean ; Trumpet flower ; Lucky nut ; Cascabela thevetia FR: Cascabela thevetia
ซี่โครงหมูเต้าซี่[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: steamed pork with black bean garlic sauce FR:
เต้าหู้[n.] (taohū) EN: soybean curd ; bean curd ; bean cake ; soybean cake ; tofu FR: tofu [m] ; tofou [m] ; pain de pois de soja [m] ; pâte de soja [f]
เต้าฮวย[n.] (taohūay) EN: bean curd and ginger syrup FR:
เต้าหู้ขาวชนิดอ่อน[n. exp.] (taohū khāo ) EN: soft white bean curd FR:
เต้าหู้ทอด[n. exp.] (taohū thøt) EN: fried bean curd FR:
เต้าหู้ทอดผัดเต้าเจี้ยว[n. exp.] (taohū thøt ) EN: fried bean curd with soybean paste FR:
เต้าหู้ยี้[n. exp.] (tāohū-yī) EN: fermented bean curd ; pickled bean curd FR:
เต้าซี่[X] (taosī) EN: black bean garlic sauce FR:
เทียนแก้ว[n. exp.] (thīen kaēo) EN: savory bean dumpling in bean flour gelatin FR:
เทียนสบัดงา[xp] (thīen sabat) EN: chewy sticky rice flour dumpling stuffed with savory bean paste coated with sesame FR:
ถั่ว[n.] (thūa) EN: pea ; bean ; nut FR: pois [m] ; haricot [m] ; fève [f]
ถั่วแดง[n. exp.] (thūa daēng) EN: red bean FR:
ถั่วแดงหลวง [n. exp.] (thūa daēng ) EN: kidney bean ; red kidney bean FR:
ถั่วดำ[n.] (thūadam) EN: black bean ; black gram ; Vigna unguiculata FR: Vigna unguiculata
ถั่วฝักยาว[n.] (thūafakyāo) EN: string bean ; yard long bean ; long bean ; cow-pea ; long green bean ; Vigna unguiculata FR: haricot vert [m] ; Vigna unguiculata
ถั่วฝักยาวแดง[n. exp.] (thūafakyāo ) EN: red yard long bean FR:

bean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaffeebohne {f}coffee bean
Gartenbohne {f} [bot.]common bean
Johannisbrotbaum {m} [bot.]locust bean tree
Pintobohne {f}pinto bean
Puffbohne {f} [bot.]faba bean
Feuerbohne {f} [bot.] [cook.]runner bean
Vanilleschote {f}vanilla bean
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress
Beantwortung {f} | Beantwortungen
Bohnenstange {f}bean pole
Sojaquark {m}bean curd
beansprucht {adj} | hoch beanspruchtstressed | highly stressed
Karibenbläßhuhn {n} [ornith.]Caribbean Coot
Weißbauchelaenie {f} [ornith.]Caribbean Elaenia
Dominikanerschwalbe {f} [ornith.]Caribbean Martin
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence
Sterbeanzeige {f} | Sterbeanzeigen
Saatgans {f} [ornith.]Bean Goose (Anser fabalis)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bean
Back to top