ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basket*, -basket-

basket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basket (n.) ตะกร้า See also: กระบุง, กระเช้า, กระจาด Syn. hamper
basket (n.) จำนวนของสิ่งของในตะกร้า See also: เต็มตระกร้า, เต็มกระเช้า
basket (n.) กระเช้าของลูกบอลลูน
basket (n.) ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล
basket case (n.) องค์กรหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำมาก
basket weave (n.) สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า
basketball (n.) ลูกบาสเกตบอล See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม
basketball (n.) กีฬาบาสเกตบอล
basketry (n.) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ See also: งานจักสาน Syn. basketwork
basketwork (n.) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ See also: เครื่องสาน Syn. basketry
English-Thai: HOPE Dictionary
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
English-Thai: Nontri Dictionary
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
basket weaveลายสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชัง (n.) floating basket (for keeping fish in water) Syn. ตะข้อง
กระพ้อม (n.) large woven basket for paddy See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice
ตะข้อง (n.) floating basket (for keeping fish in water)
ทัก (n.) a kind of basket made of bamboo used to collect salt
พ้อม (n.) large woven basket for paddy See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice Syn. กระพ้อม
กระจาด (n.) basket See also: wicker basket Syn. ตะกร้า, กระบุง
กระเช้า (n.) basket Syn. ตะกร้า
ตะกร้า (n.) basket See also: bamboo basket, hand basket, hamper, wide-mouth
เข่ง (n.) basket Syn. กระบุง
การจักสาน (n.) basket making See also: basketry, basketwork
งานจักสาน (n.) basket making See also: basketry, basketwork Syn. การจักสาน
คันโพง (n.) basket-dipper with a long handle See also: long spout of watering pot
บาสเกตบอล (n.) basketball
สิ่งจักสาน (n.) basketwork See also: basketry, wickerwork, wicker Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน
เครื่องจักสาน (n.) basketwork See also: basketry
เครื่องจักสาน (n.) basketwork See also: basketry, wickerwork, wicker Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน
เครื่องสาน (n.) basketwork See also: basketry, wickerwork, wicker Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน
กระด้ง (n.) threshing basket See also: rice-winnowing basket
กระทง (n.) floating basket
กระทาย (n.) small basket See also: small cylindrical basket having a wide mouth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the basket was carried from door to door until It got to our school.ตะกร้าถูกนำมาจากประตูสู่ประตู จนกว่าจะถึงโรงเรียนของเรา
But I saved it. I put my basket on top.แต่ แต่ฉันจองไว้ ฉันวางตระกร้าไว้แล้ว
Am I at the same angle to you and the basket as before?ฉันกับตระกร้าอยู่ในองศาเดียวกันกับเมื่อกี้รึป่าว?
Well, you don't exactly smell like a basket of roses.ดีแล้วl, ที่นายไม่คิดว่ากลิ่นมันหอม เหมือน ตะกร้ากุหลาบน่ะ
Hell, yes. I might have to basket catch one of these tubettes.อ๋อ แน่สิ ฉันอาจต้องเอา กระด้งมารับหนึ่งในยายอ้วนพวกนี้
I stick the baby in a basket and send it your way.ฉันจะมัดเจ้าเด็กนี่ใส่ตระกร้า แล้วส่งให้คุณไปตามทางของคุณ
They had way too many eggs in one basket on that day.ตอนนั้นในหน่วยมีคนเยอะเกินไป เลยสั่งการได้ไม่ทั่วถึงน่ะ
Who's the gift basket from, Dick?กระเช้าของขวัญมาจากใคร ดิ๊ก
I hear they did want the basket back, though.แถมยังอยากได้แต่ตัวตะกร้ากลับอีกต่างหาก
I used to be a cop. I was surrounded by basket cases like you.ฉันเคยเป็นตำรวจ และฉันก้อเคยถูกล้อมโดยคดีแบบแกมาแล้ว
You know, I should be a basket case.รู้มั้ยค่ะ จริงๆหนูไม่ควรเป็นแบบนี้
HE WAS LEFT IN A BASKET ON THE STEPS OF THE F.B.I.(One side of the discourse made a reference to the devil's strip.

basket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
淘箩[táo luó, ㄊㄠˊ ㄌㄨㄛˊ, 淘箩 / 淘籮] basket (for washing rice)
[gǒu, ㄍㄡˇ, 笱] basket for trapping fish
[chōu, ㄔㄡ, 篘] basket for straining; to strain
[fǔ, ㄈㄨˇ, 簠] basket used in state worship
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 篑 / 簣] basket for carrying soil
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, 粮仓 / 糧倉] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land)
吊篮[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊篮 / 吊籃] hanging basket (for flowers); gondola (of cable car)
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
[fán, ㄈㄢˊ, 笲] osier basket of brides
[lú, ㄌㄨˊ, 籚] basket made of rush; spear-shaft
蒸笼[zhēng lóng, ㄓㄥ ㄌㄨㄥˊ, 蒸笼 / 蒸籠] steamer basket (e.g. for dimsum)
提篮[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, 提篮 / 提籃] a basket
提篮儿[tí lán r, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ ㄖ˙, 提篮儿 / 提籃兒] a basket
[lǎo, ㄌㄠˇ, 栳] basket
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 匾 / 楄] basket-couch in coffin
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 筐] basket
[shāo, ㄕㄠ, 筲] basket; bucket
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 篮球 / 籃球] basketball
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 篮球场 / 籃球場] basketball court
[fāng, ㄈㄤ, 匚] box; basket
笼子[lóng zi, ㄌㄨㄥˊ ㄗ˙, 笼子 / 籠子] cage; coop; basket; container
料斗[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, 料斗] cattle feeder; hopper (wicker basket)
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, 中锋 / 中鋒] center (basketball)
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, 罶] creel; fish basket
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 乔治城大学 / 喬治城大學] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team
笆斗[bā dǒu, ㄅㄚ ㄉㄡˇ, 笆斗] round-bottomed basket
球队[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, 球队 / 球隊] soccer team (or rugby, basketball etc)
箩筐[luó kuāng, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄨㄤ, 箩筐 / 籮筐] wickerwork basket
[jī, ㄐㄧ, 箕] winnow basket

basket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce)
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
屑籠;屑かご[くずかご, kuzukago] (n) waste basket; wastepaper basket
手蔓藻蔓;手蔓縺[てづるもづる;テヅルモヅル;テズルモズル, tedurumoduru ; tedurumoduru ; tezurumozuru] (n) (uk) (See 蜘蛛海星) basket star (any brittlestar of family Euryalina); basket fish
明け荷;明荷[あけに, akeni] (n) luggage trunk for sumo wrestlers and referees; wicker basket for sumo wrestler's belt, apron, etc.
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
目笊[めざる, mezaru] (n) openwork bamboo basket
目籠[めかご, mekago] (n) openwork bamboo basket
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish
[かたみ, katami] (n) (arch) fine-meshed bamboo basket
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire
籠(P);篭(P)[かご, kago] (n) (uk) basket (shopping, etc.); hamper; cage; (P)
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates)
魚籠[びく, biku] (n) (wicker) basket used for carrying fish; creel
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots
コート[, ko-to] (n) (1) coat; (2) court (i.e. tennis, basketball, etc.); (P)
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P)
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling
バスケ[, basuke] (n) (abbr) (See バスケットボール) basketball
バスケット[, basuketto] (n) basket; (P)
バスケットシューズ[, basukettoshu-zu] (n) basketball shoes
バスケットチーム[, basukettochi-mu] (n) (abbr) basketball team
バスケットボール[, basukettobo-ru] (n) basketball; (P)
バスケットボール部[バスケットボールぶ, basukettobo-ru bu] (n) basketball club
バスケットリング[, basukettoringu] (n) basketball hoop (wasei
バスケット部[バスケットぶ, basuketto bu] (n) basketball club
レイアップ[, reiappu] (n,vs) lay-up (in basketball and golf); layup
反古籠[ほぐかご, hogukago] (n) wastebasket
屑入れ[くずいれ, kuzuire] (n) wastebasket
手提げ籠;手提げかご;手提籠(io)[てさげかご, tesagekago] (n) handbasket
手籠;手篭;手かご[てかご, tekago] (n) handbasket
[き, ki] (n) (See 箕宿) Chinese "winnowing basket" constellation (one of the 28 mansions)
箕宿;箕星[みぼし, miboshi] (n) (See 箕) Chinese "winnowing basket" constellation (one of the 28 mansions)
紙屑籠;紙屑かご[かみくずかご, kamikuzukago] (n) wastepaper basket; wastebasket
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P)
釣り籠[つりかご, tsurikago] (n) angler's basket; creel
[かばん, kaban] (n) bag; satchel; briefcase; basket; (P)

basket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาสฯ[n.] (bās) EN: FR: basket [m]
บาสเกตบอล = บ๊าสเก้ตบอล = บาสเก็ตบอล[n.] (bāsketbøn =) EN: basketball FR: basket-ball [m] ; basket [m]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
ช่างจักสาน[n. exp.] (chang jaksā) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker FR: vannier [m]
เช้า[n.] (chāo) EN: basket FR:
ชุดสังฆทาน[n. exp.] (chut sangkh) EN: offering dedicated to Buddhist monks ; monk basket FR:
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand FR: porter un sac à la main
ห่วงประตู[n.] (hūangpratū) EN: basket FR: panier [m]
กะโล่[n.] (kalō) EN: dammared basket ; dammared tray ; wicker basket FR: plateau en osier [m]
กะลอม[n.] (kaløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
กรรเช้า[n.] (kanchao) EN: basket FR:
กรรเชอ[n.] (kanchoē) EN: bamboo basket FR:
กันเชอ[n.] (kanchoē) EN: bamboo basket FR:
กะต่า[n.] (katā) EN: basket FR:
ขนมเข่ง[n.] (khanomkheng) EN: Chinese sweetmeat steamed in a basket FR:
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork FR:
กระบาย[n.] (krabāi) EN: small wide-mouthed wicker basket ; grain basket FR:
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water) ; fish cage ; floating basket ; keep net ; fish tank FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
กระเช้า[n.] (krachao) EN: basket ; small crate (in which orchids are grown) FR: panier [m] ; corbeille [f]
กระเช้าดอกไม้[n. exp.] (krachao døk) EN: flower basket FR:
กระเชอ[n.] (krachoē) EN: bamboo basket ; bucket-like bamboo basket FR:
กระชุ[n.] (krachu) EN: large bamboo basket ; bamboo crate FR: manne en bambou [f]
กระด้ง[n.] (kradong) EN: rice winnowing basket ; treshing basket FR:
กระด้งมอญ[n.] (kradongmøn) EN: large rice winnowing basket FR:
กระจาด[n.] (krajāt) EN: flat basket ; basket FR: corbeille [f]
กระลอม[n.] (kraløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
กระพ้อม[n.] (kraphøm) EN: large woven basket for paddy FR:
กระทาย[n.] (krathāi) EN: small basket ; small cylindrical basket having a wide mouth FR: petite corbeille en bambou tressé [m]
กระทง[n.] (krathong) EN: vessel made of banana leaves ; floating basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
กระทงใบตอง[n. exp.] (krathong ba) EN: conical vessel made of banana leaves ; floating conical basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
กรนนเช้า[n.] (kronchāo) EN: basket ; small crate FR: panier [m] ; corbeille [f]
กวย[n.] (kūay) EN: basket FR:
ลังถึง[n.] (langtheung) EN: steamer ; steam box ; stackable steaming basket for steaming food FR: cuiseur à vapeur [m]
หลัว[n.] (lūa) EN: large tall basket FR:
งานจักสาน[n. exp.] (ngān jaksān) EN: basket making FR:
ปุ้งกี๋[n.] (pungkī) EN: clamshell shaped manure basket ; manure basket ; basket with side openings for carrying sand and gravel FR: panier à fumier [m]
สัด[n.] (sat) EN: measuring basket FR:
สุตตันตะ[n.] (suttanta) EN: the first book of Buddhist scripture ; the Basket of Discourses FR:

basket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spankorb {m}chip basket
Waschkorb {m}clothes basket
Früchtekorb {m}fruit basket
Einkaufskorb {m}shopping basket
Basketball {m} [sport] | Basketbälle
Basketballplatz {m}basketball court
Korbsessel {m}basket chair
Slam Dunk {m} (Basketball) [sport]slam-dunk [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basket
Back to top