ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

babysitter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *babysitter*, -babysitter-

babysitter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
babysitter (n.) พี่เลี้ยงเด็ก Syn. nanny, baby minder
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babysittersพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't needed a babysitter since I was 19.ผมไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ตั้งแต่ตอนอายุ 19 ปี
You had a babysitter when you were 19?คุณมีพี่เลี้ยงจนถึงอายุ 19 ปีเลยงั้นเหรอ
I found a babysitter off a board at the grocery store.ฉันหาคนเลี้ยงเด็กได้แล้ว
My old babysitter suggested that,but my mom got mad and said no.พี่เลี้ยงเก่าของฉันก็แนะนำแบบนั้น แต่แม่โมโหแทบบ้า ไม่ยอมให้ไป
And then there's dad and the babysitter yeah. seems like anyone who gets between the changeling's food source ends up dead.แล้วพวกพ่อกับพี่เลี้ยงเด็กล่ะ อืม.. ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่เป็นอุปสรรค ระหว่างเชนจลิงค์กับแหล่งอาหาร จะตายหมดนะ
I convinced the babysitter to take the night off.ฉันบอกให้พี่เลี้ยงไปพัก
That's not appropriate babysitter behavior, Laurie.มันไม่เหมะเลยนะที่พี่เลี้ยงทำตัวแบบนี้ ลอรี่
Looks like you're the babysitter tonight little brother.ดูเหมือนคืนนี้นายจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะ น้องชายตัวน้อย
Every time I get a night off, my babysitter falls through on me.ทุกครั้งที่กลับบ้านดึก พี่เลี้ยงแทบถล่มใส่ฉันเลยล่ะ
She's a potential new babysitter for us.บอนนี่ นี่ แบนเน็ท เธอพี่เลี้ยงเด็กที่แจ่มมากสำหรับเรา
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา
I can't even go out for an hour without the kids... because every babysitter in this neighborhood is terrified of Marley.ฉันจะออกไปเดินเล่นกับลูกแค่ชั่วโมงเดียว ก็ยังทำไม่ได้ เพราะคนเลี้ยงเด็กแถวนี้ เค้าแขยงมาร์ลีย์กันทุกคน!

babysitter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
ベビーシッター[, bebi-shitta-] (n) baby-sitter; babysitter; (P)
子守(P);子守り[こもり, komori] (n,vs) (1) babysitter; nursemaid; (2) babysitting; (P)
守り(P);守[もり, mori] (n) (1) babysitting; babysitter; (2) protecting; keeping; keeper; (P)

babysitter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเลี้ยงเด็ก[n. exp.] (khon līeng ) EN: babysitter FR: baby-sitter [f]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone FR:
พี่เลี้ยงเด็ก[n. exp.] (phīlīeng de) EN: babysitter FR: baby-sitter [f]

babysitter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babysitter {m}babysitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า babysitter
Back to top