ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-workout-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น workout, *workout*,

-workout- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you. I think we deserve a little junk food after the workout we had this morning.ฉันว่าฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ช่วยเพิ่มพลังให้เรา หลังจากเซ็กส์มาราธอนเมื่อเช้านี้นะ
Peter, I do my Jane Fonda workout tape three times a week.ปีเตอร์ ฉันออกกำลังกายกับวีดีโอ Jane Fonda อาทิตย์ละ 3 ครั้ง
Why is she wearing workout clothes?หล่อนใส่ชุดออกกำลังกายทำไม?
If you were gonna work out in the middle of the day, the only reason to wear workout clothes, do you really need a push-up bra?หมายถึง ถ้าจะออกกำลังกายกลางวันแสกๆ แบบนี้ ทำไมต้องให้เสี้อในดันทรงด้วย?
Hey, you need a workout buddy?พร้อมจะไปทำงานกันหรือยังล่ะ คู่หู
Wow, you're getting quite a workout there, oh, that feels good.ว้าว ท่าทางนายจะมีธุระที่นี่ นั่นก็ดีนะ
I'll get the wind and a good workout too.หนูกำลังจะออกไปสูดอากาศแล้วก็ออกกำลังกายน่ะค่ะ
And after a healthy workout session, come visit our beauty salon to take care of fur styles and pamper your paws.และหลังจากสุขภาพดีแล้วแวะมาแผนกเสริมความงามของเรา ดูแลทรงขน เดิ้นๆ และทำเล็บเก๋ๆ
This is your summer workout sheet.นี่คือการบ้านช่วงซัมเมอร์ของนาย
I mean, if I miss a workout or eat a hot dog, I hate myself for a few days, but the fact is, if I want to be cool, if I want to get Quinn for good,แบบถ้าวันไหนผมลืมออกกำลังกาย หรือกินไส้กรอก ฉันจะเกลียดตัวเอง ไปสองสามวันแต่ความจริงคือ ถ้าผมอยากดูเท่ห์ ถ้าผมอยากได้ควินน์จริงๆ
My workout partner from last night.คู่ออกกำลังกายของฉันเมื่อคืน
I'm going to go workout until even my brain is exhausted.ฉันจะไปออกกำลังกายจนกระทั่ง แม้สมองของฉันเหนื่อยหมดแรง

-workout- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公開練習[こうかいれんしゅう, koukairenshuu] (n) public workout
練習試合[れんしゅうじあい, renshuujiai] (n) (See スクリメージ) practice game; practise game; practice match; practise match; scrimmage; workout

-workout- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การออกกำลังกาย[n. exp.] (kān økkamla) EN: exercise ; workout FR: exercice physique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -workout-
Back to top