ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-villainy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น villainy, *villainy*,

-villainy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
What villainy is this?อะไรเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด?
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น
While I admire your bad-boy villainy and yes long for the day when I am similarly coolขณะที่ฉันชื่นชอบ แผนสุดร้านของนาย ในระยะยาว มันก็อาจทําให้ฉันดูเจ๋งอะนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -villainy-
Back to top