ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-truffle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น truffle, *truffle*,

-truffle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WELL, HOW ABOUT A GRILLED CHEESE WITH TRUFFLE OIL?งั้นเอาเป็นกริลล์ชีสใส่ทรัฟเฟิลดีไหม?
The recipe doesn't call for white truffle oil!ในสูตรไม่ได้บอกให้ใช้น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาวนี่
In a Piemonte Alba truffle omelette.เสริฟพร้อม Piemonte Alba truffle omelette.
You know what? Why don't you go see the truffle placeคุณรู้อะไรมั้ย ทำไมคุณไม่ไปดูเห็นใต้ดินนี่
Their truffle risotto was the inspiration for mine.ผมได้แรงบันดาลใจในการปรุงริชอตโต้รัฟเฟิลมาจากร้า่นนี้
It's truffle season, and no one I know knows what a truffle is, but...ยุ่งบ้างค่ะ ช่วงนี้อุดอู้ และคนที่หนูรู้จักไม่มีใครรู้ว่าอุดอู้คืออะไร แต่...
I'm looking for ye olde truffle shoppe.ผมกำลังหาเห็ดทรัฟเฟิ้ลออลเด อะไรนี่ล่ะ
Um, we'll have the Maine lobster rolls with truffle fries, Sushi platter, and another one of these insane pomegranate deals for me.ขอเมนล็อบสเตอร์โรล ทรัฟเฟิลฟราย ซูชิ และน้ำทับทิมแรงๆ อีกแก้วสำหรับฉันค่ะ
Hurray for the Truffle Pig.หนึ่งแต้มให้หมูหาเห็ด
That's like calling a white truffle athlete's foot.เหมือนที่เรียกว่าโรคราเห็ดขาวบนเท้า
On the other hand, um, you know, a house, like mine... this is a petit beef and truffle tartlet, compliments of chef ostler.ในทางกลับกัน เอ่อ คุณก็รู้ ว่าบ้าน แบบบ้านของผม ทาร์ตเห็ดทรัฟเฟิลกับเนื้อครับ อภินันทนาการจากเชฟ ออสเลอร์
Hassan will prepare the pigeon in truffle sauce. Alone.ฮัสซันจะทำพิราบในซอสทรัฟเฟิล, คนเดียว

-truffle- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, 块菌 / 塊菌] truffle (edible root fungus)

-truffle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut FR: chataîgne d'eau [f]
ตะโก้แห้ว[n. exp.] (takō haeo) EN: tako with white truffle sauce FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -truffle-
Back to top