ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*truffle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น truffle, -truffle-

*truffle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truffle (n.) เห็ดชนิดกินได้
English-Thai: Nontri Dictionary
truffle(n) เห็ดโคน,เห็ดดำ,เห็ดถ่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้ว (n.) truffle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have the baked potato with truffles. - That'll be lovely.ขอโทษอย่างแรง ผมขอขนมปังอบมันฝรั่งกับเห็ดดำ
WELL, HOW ABOUT A GRILLED CHEESE WITH TRUFFLE OIL?งั้นเอาเป็นกริลล์ชีสใส่ทรัฟเฟิลดีไหม?
The recipe doesn't call for white truffle oil!ในสูตรไม่ได้บอกให้ใช้น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาวนี่
In a Piemonte Alba truffle omelette.เสริฟพร้อม Piemonte Alba truffle omelette.
It's a truffle. lt's a tartufo. lt's the thing that you put on top of pasta, you know?มันเป็นเห็ดใต้ดิน ที่ที่ เราใช้วางแต่งหน้าพาสต้ากันนะ คุณรู้มั้ย
You know what? Why don't you go see the truffle placeคุณรู้อะไรมั้ย ทำไมคุณไม่ไปดูเห็นใต้ดินนี่
Ted's got a lead on rare white truffles in tuscany.เท็ดได้เบาะแสว่ามีเห็ดทรัฟเฟิลสีขาว/Nที่หายากในทัสคานี
Their truffle risotto was the inspiration for mine.ผมได้แรงบันดาลใจในการปรุงริชอตโต้รัฟเฟิลมาจากร้า่นนี้
Blue point oysters, lobster caviar, truffles, and champagne... foods that puts you in the mood.หอยนางรมบลูพ้อยท์ ล็อบสเตอร์ คาร์เวีย เห็ดทรัฟเฟิล แล้วก็แชมเปญ เป็นอาหารที่ช่วยเร่งเร้าอารมณ์
It's truffle season, and no one I know knows what a truffle is, but...ยุ่งบ้างค่ะ ช่วงนี้อุดอู้ และคนที่หนูรู้จักไม่มีใครรู้ว่าอุดอู้คืออะไร แต่...
Why are there signs for truffles everywhere?ทำไมถึงมีเครื่องหมายรูปเห็ดทุกที่เลย
Black perigold truffles, to be precise.น่าจะเป็นเห็ดดำเพอร์ริกอร์ด

*truffle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, 块菌 / 塊菌] truffle (edible root fungus)

*truffle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut FR: chataîgne d'eau [f]
ตะโก้แห้ว[n. exp.] (takō haeo) EN: tako with white truffle sauce FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *truffle*
Back to top