ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-torment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น torment, *torment*,

-torment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา
The curse will torment you.เมื่อความแข็งแรงของคุณกลับคำสาปแช่งจะลงโทษคุณ
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย
I'd appreciate it, if you didn't torment my friend.ฉันจะขอบคุณมาก ถ้าเธอจะไม่ทรมานเพื่อนของฉัน
I am not the sort of female to torment a respectable man.ฉันไม่ใช่หญิงประเภทที่ จะแกล้งทรมานสุภาพบุรุษ
Since people are cruel, the more I try to hide who I am, the more they torment me.นานมาแล้วที่ผู้คนทารุณ เพราะพวกเขาเคยปกปิดตัวตนที่แท้จริง ระทมทุกข์มากกว่าที่ฉันเจอซะอีก
It's not bad enough you torment me in court.มันยังไม่แย่พออีกหรอที่พวกคุณ ทรมานผมที่ศาล
And no torment shall touch them."ความทุกข์ร้อนใดเล่า จะกล้ำกราย
[hebi no namagoroshi: to torment even when already half-dead]สิ่งที่รบกวนแม้กระทั่งใกล้ตาย
Why did you come, Anne, if all you desire is to torment me?เจ้ากลับมาทำไมรึ แอนน์? เจ้าต้องการจะมาทรมานข้าใช่ไหม?
So you don't torment him by putting food out of his reach?คุณไม่ได้ทรมานเขาสินะ ด้วยการเอาอาหารไปวางในที่ๆเขาเอื้อมไม่ถึงเนี่ยนะ

-torment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り苛む[きりさいなむ, kirisainamu] (v5m,vt) to cut to pieces; to torment
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)

-torment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself FR: se tourmenter
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction FR:
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-th) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR:
ทรมาทรกรรม[n.] (thøramāthør) EN: trial ; unending torment ; hardship FR:
วอแว[v.] (wøwaē) EN: disturb ; annoy ; bother ; vex ; torment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -torment-
Back to top