ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sweetheart-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sweetheart, *sweetheart*,

-sweetheart- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought Cooper was an asshole, but he was a sweetheart next to Rhodes.ผมว่าคูเปอร์งี่เง่าแล้ว เทียบกับหมอนี่ ยังดีกว่าเยอะ
Fine, the sweetheart who's in your heart now.ก็ดี ตอนนี้หวานใจของนายคือใคร
Look, guys, that's my sweetheart in there.ดูนี่นะ ลูก นั่นคือคนรักของพ่อ / เธออยู่ในนั้น
Your high school sweetheart got drunk at party then cheated on you with whole wrestling team.สงสัยแฟนสมัยม.ปลายของนายเมาที่งานปาร์ตี้ และนอกใจนายด้วยการนอนกับนักมวยปล้ำทั้งทีมใช่มะ
'Oh, my sweetheart is gone'โอ้ที่รักของข้าจากไปแล้ว
Strapless, sweetheart neckline, crystal beading- so pretty.เกาะอก ร้อยคริสตัลกับลูกปัดที่ขอบชุด มันสวยดี
Well, tell your sweetheart to bring his laptop with him.บอกสุดที่รักของคุณ ให้เขาเอาโน๊ตบุ้กไปด้วย
That bastard's selling us down the river, making a sweetheart deal for himself.เจ้านั่นมันทรยศพวกเรา ทำสัญญามิตรภาพให้แต่ตัวเอง
High school sweetheart is married to his best friend.เธอแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเขา ฉันรู้
"The youth and his sweetheart entered the castle, "which was now theirs, and held their wedding.ก็ถูกปลดหนี้และมาร่วมงานแต่งงาน" "แล้วส่งเสียงสรรเสริญกษัตริย์หนุ่ม
Me and my high school sweetheart Vinny were convinced we were going to be stars, so we dropped out of school and hitchhiked our way to the Broadway.ฉันกับแฟน"วินนี่"หลงเชื่อว่า เรากำลังจะได้เป็นดารา เราเลยออกจากโรงเรียน
Then Gomez, sweetheart that he is, kills the guy in front of his own son.แล้วโกเมซ สุดหวานใจนั่น ก็ฆ่าผู้ชายคนนั้น ต่อหน้าลูกของเขา

-sweetheart- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, 冤家] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love

-sweetheart- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้น[n.] (chin) EN: sweetheart FR:
ชิ้นเช้[n.] (chinchē) EN: sweetheart FR:
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: sweetheart ; beloved FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
กานดา[n.] (kāndā) EN: beloved ; sweetheart FR:
กนิษฐา[n.] (kanitthā) EN: sweetheart ; darling FR:
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ตาหวาน[n. exp.] (maē tāwān) EN: sweetheart ; darling ; honey ; honeybunch FR:
เพื่อนหญิง[n.] (pheūoen yin) EN: girlfriend ; sweetheart FR: petite amie [f] ; copine [f]
หวานใจ[n.] (wānjai) EN: sweetheart FR:
วันรักนกเงือก[n. prop.] (Wan Rak Nok) EN: Hornbill Sweetheart FR:
เยาวลักษณ์[n.] (yaowalak) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวมาลย์[n.] (yaowamān) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวพา[n.] (yaowaphā) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวเรศ[n.] (yaowarēt) EN: young lady ; sweetheart ; lovely woman ; beauty FR:
ยาหยี[n.] (yāyī) EN: darling ; sweetheart ; sister ; my dear ; Baby ; Babe ; Honey FR:
ยอดรัก[n. exp.] (yøt rak) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sweetheart-
Back to top