ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-surefire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surefire, *surefire*,

-surefire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a surefire cure I learned it from an old medicine man that could, uh, well, works wonders.นี่คือวิธีรักษา ที่ฉันเรียนมาจากหมอแผนโบราณ ดูเหมือน อา ดี เป็นงานที่แปลก
I have a chance of coming in on a surefire business deal.ผมมีโอกาสจะทำธุรกิจที่หวังผลได้
Yeah, well, there's no such thing as a surefire deal, but go on.งั้นเหรอไม่มีธุรกิจแบบนั้นหรอก แต่..
It's also a surefire way to get the FBI iolved.และเพื่อให้มั่นใจว่า FBI จะเข้าร่วมการสืบสวนครั้งนี้
There is one surefire way to tell if you're looking at a computer simulation. Zoom in.เป็นผู้สร้างของเราชนิดของอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์จักรวาลหรือไม่?
A Class-3 electronic lock with a surefire Griffin retumbler and a biometric palm scanner.กุญแจ อิเล็คทรอนิกส์ สามชั้น พร้อมกันไฟ กริฟฟิน และ เครื่องสแกนฝ่ามือ
There's got to be a surefire way for her to both forgive me and accept my prom proposal.ฉันอยากได้วิธีที่แน่นอน ที่จะทําให้เธอยกโทษให้/Nและยอมตกลงไปงานพรอมกับฉัน
We are never going to be safe until we find a surefire way of rooting these sleepers out.เราจะวางใจไม่ได้จนกว่าจะเจอวิธีที่แน่นอน ที่จะค้นหาพวกผู้หลับไหลออกมา
Well, the best motive for killing Katarina Wirz is that she and her partner were the surefire winners.แรงจูงใจในการฆ่าคาทาริน่า เวิร์ซอยู่ที่นั่น เธอกับคู่เต้นเป็นตัวเต็งการแข่งขัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -surefire-
Back to top