ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-statistic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น statistic, *statistic*,

-statistic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, reid, you got a statistic on arsonists?เฮ้รีด คุณมีสถิติเกี่ยวกับพวกลอบวางเพลิงบ้างไหม
I'm in the top 0.3% of the population which is an interesting demographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skillsdemographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skills are towards the lower quartiles. Yeah.
Now, what is this "sacks" statistic they put up there?ไอ้สถิติแซ็คส์ที่เขาขึ้นหน้าจอคืออะไร
But you just made that statistic up.แต่เธอเพิ่งจะทำสถิตินั้นขึ้นมานะ
Insert Dr. Reid's statistic about active serial killers at any given time here.แทรกด้วยสถิติเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่อง ของดอกเตอร์รี้ด กำลังจะมาในเร็วๆนี้

-statistic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิเคราะห์ทางสถิติ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: statistic analysis FR: analyse statistique [f]
ค่าสถิติ[n. exp.] (khā sathiti) EN: statistic FR:

-statistic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsmaßzahl {f}ancillary statistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -statistic-
Back to top