ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-snowflake-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snowflake, *snowflake*,

-snowflake- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a snowflake in a fiery gripเหมือนกับเกร็ดหิมะที่ต้องกับไฟ
Just Like I Was Asked To Step Down From The Committee For The Snowflake Ball,คล้ายๆกับตอนที่ขอใหแม่้ชะลอการเป็นคณะกรรมการงานกุศล
Cashmere stole for ice-skating at Wollman Rink Jacques Torres hot chocolate for window-shopping the holiday displays and the perfect date to the Senior Snowflake Charity Ball.ผ้าพันคอแคชเมียร์สำหรับเล่นไอซ์สเก็ตที่ไวล์แมน โกโกร้อนของชาร์ค ทอร์ สำหรับการเดินดูดิสเพล์ตามห้างต่างๆ
Something I Iove about the snowflake ball.มีบางอย่างที่ฉันชอบเกี่ยวกับงานสโนว์เฟลคบอลล์
Thanks, but the snowflake ball's tomorrow.งานแฟชั่นโชว์ของคุณประทับใจมาก-ขอบคุณ แต่งานมันพรุ่งนี้
I think we'd better have a second snowflake machine.ฉันคิดว่าเราน่าจะใช้เครื่องทำปุยหิมะอีกสักอันนะ
I mean, it is called the snowflake ball. We can't have drizzle.หมายถึง นี่คืองานบอลล์ปุยหิมะ
I probably should have asked sooner... ... butwouldyoucomewith me to the snowflake ball?คืออ ฉันรู้ว่าไม่ควรจะถามคุณในตอนนี้
Aaron decided he would escort me to the snowflake ball tomorrow.อารอนตัดสินใจแล้วว่าจะไปเป็นเพื่อนฉัน ไปงานบอลล์คืนพรุ่งนี้
Right up until Dan asked Lexi to go with him to the snowflake ball.แล้วเค้าก็จะไปเต้นรำด้วยกัน - ใช่ และจากนั้นฉันก็พบว่า
Could you tell Bart that I'm waiting for him to go to the snowflake ball?ว่าฉันจะรอเค้าไปงานบอลล์ด้วยกัน?
And meanwhile, that crazy Northern Lights stuff I had... and the Super Red Especial Snowflake met and had a baby.ในขณะที่นอร์ธเธิร์นไลท์ที่ฉันเคยพี้ ก็อึ๊บกับซูเปอร์เร้ด เอสเปเชียล สโนว์เฟล็กแล้วคลอดลูกออกมา

-snowflake- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern
雪片[せっぺん, seppen] (n) snowflake

-snowflake- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake FR: flocon de neige [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -snowflake-
Back to top