ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-seasoning-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seasoning, *seasoning*,

-seasoning- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
Ah, yes. The ancient cactus fruit. I believe your people use it as seasoning when preparing your native dishes.เอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารพื้นเมือง

-seasoning- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下味[したあじ, shitaaji] (n) seasoning of food
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables
塩加減[しおかげん, shiokagen] (n) seasoning (with salt)
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring
着味液[ちゃくみえき, chakumieki] (n) seasoning solution; flavoring solution
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor

-seasoning- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring ; flavoring (Am.) ; seasoning FR:
การปรุงอาหาร[n. exp.] (kān prung ā) EN: seasoning FR: assaisonnement [m]
ของเครื่องปรุงรส[n. exp.] (khøng khreū) EN: seasoning pack FR:
เครื่องปรุง[n.] (khreūangpru) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring FR: ingrédient [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangpru) EN: condiment ; seasoning ; flavouring FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate ; MSG ; seasoning powder ; gourmet powder FR: glutamate de sodium [m] ; glutamate monosodique [m] ; GMS [m] ; Vetsin [m] ; E621 [m]
ผงปรุงรส[n. exp.] (phong prung) EN: food seasoning ; seasoning powder FR:
ปลาร้า[n.] (plārā [= ph) EN: pla ra ; fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish ; pungent traditional seasoning made from fermented fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
ซอสเหยาะจิ้ม[n. exp.] (søt yǿ jim) EN: seasoning sauce FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -seasoning-
Back to top