ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scold-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scold, *scold*,

-scold- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา
I don't scold him, I don't go drinking...ชั้นไม่ได้ดุเค้า ไม่ได้ไปดื่ม
Don't scold him, okay?อย่าไปว่ามันมากนัก เข้าใจมั้ย
You always scold me whenever somebody is near, dearเธอต่อว่าฉันประจำ เวลาที่ใครอยู่ใกล้ฉัน ที่รัก
You scold me for my wrong doingsท่านตำหนิข้าในเรื่องพวกนี้
How come you don't scold him for prying and tattling?ทำไมท่านไม่ตำหนิเขา ที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นบ้าง
Do you know why I won't scold you?รู้ไหม ทำไมผมถึงไม่ตำหนิคุณ?
Is it your turn to scold me when Ji Hoo isn't here?มันเป็นการต่อว่าฉันตอนที่จีฮูไม่อยู่รึไง?
Honey, you have no right to scold her.คุณพูดอย่างนั้นได้ไงที่รัก? ยังไงซะ
So, I was going to scold you and take you home. But, I guess there's no need.ผมเลยจะมาตะโกนใส่คุณและพาคุณกลับบ้าน แต่ผมว่า มันคงไม่จำเป็นแล้วล่ะ
After thinking that I was going to scold you, are you guys afraid?หลังจากที่ฉันพูดดุพวกนาย, พวกนายกลัวหรือเปล่า
What about your grandfather and aunt? They didn't scold you?แล้วคุณปู่กับคุณป้าล่ะ \ เค้าว่าอะไรเธอบ้างรึเปล่า

-scold- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, 嗃] scold with severity

-scold- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
めっ[, metsu] (int) used to scold small children and pets
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1,vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold

-scold- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize FR:
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
คนปากร้าย[n. exp.] (khon pākrāi) EN: scold FR: mauvaise langue [f]
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
แหว[v.] (waē) EN: scold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scold-
Back to top