ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scarcely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scarcely, *scarcely*,

-scarcely- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
What a goodjoke it will be. I can scarcely write for laughing!มันช่างเป็นตลกที่ดีมากเลย ฉันคงจะเขียนไปหัวเราะไปแน่"
I am scarcely ten pounds a year worse off.พ่อว่าจะเหลือไม่ถึง 10 ปอนด์ต่อปีซะละมั้ง
It taught me to hope, that I had scarcely ever allowed myself to hope before.มันสอนให้ผมมีความหวัง ซึ่งผมเกือบจะไม่ยอมให้ตัวเองหวังมาก่อน
Horrors your classmates can scarcely imagine.เธอมีอดีตอันสุดแสนเลวร้าย เลวร้ายขนาดที่เพื่อน ๆ ของเธอ ไม่สามารถจินตนาการได้
"Mr Darcy is impatient to see his sister and we are scarcely less eager."คุณดาร์ซี่ ต้องการไปหาน้องสาว เราก็อยากไป ไม่แพ้กัน
You spoke with my aunt last night and it has taught me to hope as I'd scarcely allowed myself before.คุณพูดกับป้าผมเมื่อคืนนี้ มันทำให้ผมมีความหวังขึ้น ทั้งที่เมื่อก่อนไม่กล้ายอมให้ตัวเองหวัง
The year scarcely turned, and already the secrets have begun.ปีนี้เปิดฉากขึ้นอย่างน่ากลัว และความลับก็ได้เริ่มต้นขึ้น
His neck's been broken. There's scarcely a mark on the flesh.คอของเขาหัก มีรอยน่ากลัวอยู่บนผิวหนัง
The history of the oceans scarcely it has begun...เรื่องราวของมหาสมุทร ยังไม่ทันเริ่มต้น
We could scarcely provide food and shelter for one child, but two?ถ้าลูกคนเดียวเรายังพอหาเลี้ยงได้ แต่สองคน...
First Mrs. Ibbetson and then, scarcely 45 days later, poor Mr. Ibbetson.หลังจากที่คุณนายอิบเบ็ทสัน จากไป อีก 45 วันต่อมาคุณอิบเบ็ทสันก็ตายตาม ช่างน่าสงสารเสียจริง

-scarcely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P)

-scarcely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scarcely-
Back to top