ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ribbon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ribbon, *ribbon*,

-ribbon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
And a purple ribbon in her hair.และริบบิ้นสีม่วงในผมของเธอ
Shall we all look for some ribbon together?อย่างนั้นพวกเราควร ไปหาซื้อริบบิ้นด้วยกันมั้ย
And Walter Ribbon and his Pacific Bell pension money which was millions.วอลเตอร์กับกองทุนแปซิฟิกเบลล์ ที่มีเงินเป็นล้านๆ
When you go to a ribbon cutting, do you get to keep those gigantic novelty scissors?เธอเก็บพวกนั้นไว้มั๊ย กรรไกรอันโต ๆ น่ะ
White dress. Red ribbon in her hair.ชุดกระโปรงสีขาว ริบบิ้นสีแดงบนผมเธอ
What would you do with one of my ribbon in your pocket?แล้วริบบิ้นเส้นนึงของฉัน ที่เธอแอบเก็บใส่กระเป่าล่ะ ?
Saw you win a ribbon off him last year at the Clearwater County Fair.เค้าชนะการประกวดในงานประจำปี เมื่อปีกลาย
Ooh. And with your tutelage, will, we could take home That blue ribbon like two prize heifers in love.และจากที่นายสอน ฉันว่าเรา ต้องกลับบ้านพร้อมถ้วยรางวัลแน่ๆ
Anyways, who wants to watch me cut the ribbon at the mayor's unveiling thing?ไงก็ตามอะนะ.. ใครอยากเห็นฉันตัดริบบิ้นเปิดพิธี.. งานวันนี้ที่นายกบอกล่ะก็..
And now, here to cut the ceremonial ribbon Swallow Falls' favourite son, Baby Brent!และต่อไปนี้.. เพื่อการตัดริบบิ้นเปิดงาน... พบกับ...
And I'm gonna be so proud of you tomorrow when you cut that ribbon save the town and prove to everybody what a great inventor you are.และฉันคงจะภูมิใจในตัวเธอมาก ถ้าพรุ่งนี้เธอตัดริบบิ้นเปิดงาน.. ...ช่วยชีวิตเมืองนี้ และได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่า เธอเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์..

-ribbon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, 并卷机 / 併捲機] ribbon lap machine
[fú, ㄈㄨˊ, 绂 / 紱] ribbon for a seal; sash

-ribbon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンリボン[, ka-bonribon] (n) {comp} carbon ribbon
テープカット[, te-pukatto] (n,vs) tape cut (e.g. ribbon cutting ceremony)
ブルーリボン[, buru-ribon] (n) Blue Ribbon (Prize)
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)
リボンカートリッジ[, ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge
リボンケーブル[, ribonke-buru] (n) {comp} ribbon cable
一等賞;1等賞[いっとうしょう, ittoushou] (n) first place prize; blue ribbon
折鶴蘭[おりづるらん, oridururan] (n) St Bernard's lily (Chlorophytum comosum); ribbon plant; spider plant
紺綬褒章[こんじゅほうしょう, konjuhoushou] (n) Medal with Dark Blue Ribbon
結び切り;結びきり[むすびきり, musubikiri] (n) type of ribbon fastening used on wedding gifts, get-well gifts, etc.
緑綬褒章[りょくじゅほうしょう, ryokujuhoushou] (n) Medal with Green Ribbon (virtuous conduct)
藍綬褒章[らんじゅほうしょう, ranjuhoushou] (n) Medal with Blue Ribbon
鞍掛海豹[くらかけあざらし;クラカケアザラシ, kurakakeazarashi ; kurakakeazarashi] (n) (uk) ribbon seal (Histriophoca fasciata)
黄綬褒章[おうじゅほうしょう, oujuhoushou] (n) Medal with Yellow Ribbon (outstanding service)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable

-ribbon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon FR: ruban rouge [m]
โบว์ดำ[n. exp.] (bō dam) EN: black ribbon FR: ruban noir [m]
กวนอิมด่าง[n. exp.] (kūan im dān) EN: Dracaena sanderiana ; Ribbon Dracaena ; Lucky Bamboo ; Belgian Evergreen FR:
หนอนทะเล[n. exp.] (nøn thalē) EN: ribbon worm FR:
ไผ่กวนอิม[n. exp.] (phai kūan i) EN: Ribbon dracaena ; Lucky bamboo ; Belgian evergreen ; Ribbon plant ; Dracaena sanderiana FR: Dracaena sanderiana
ผัดซีอิ๊วหมู[n. exp.] (phat sī-iu ) EN: stir-fried ribbon noodles with pork FR:
ริบบิ้น[n.] (ripbin) EN: ribbon FR: ruban [m]
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khre) EN: typewriter ribbon FR: ruban pour machine à écrire [m]

-ribbon- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Kohlefarbband {n}carbon ribbon
Farbband {n}ribbon; ink ribbon
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
Kohlefarbband {n}film ribbon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ribbon-
Back to top