ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ribbon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ribbon, -ribbon-

*ribbon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ribbon (n.) เส้นหรือแถบผ้ายาวที่ใช้ผูกเพื่อประดับตกแต่ง See also: ริบบิ้น
ribbon (n.) แถบผ้าหมึก
ribbon (n.) สายสะพาย See also: แถบเหรียญตรา Syn. decoration
ribbon (vt.) ตกแต่งด้วยริบบิ้น
ribbon (vt.) ฉีกเป็นเส้นยาว See also: ฉีกเป็นสาย
English-Thai: HOPE Dictionary
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา
English-Thai: Nontri Dictionary
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribbonริบบอนการสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
riband (n.) คำโบราณของ ribbon
ริบบิ้น (n.) ribbon
โบ (n.) ribbon See also: bow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
And a purple ribbon in her hair.และริบบิ้นสีม่วงในผมของเธอ
I want to see pink flowers, ribbons, bows.ข้าอยากเห็นดอกไม้สีชมพู ริบบิ้น โบ
Shall we all look for some ribbon together?อย่างนั้นพวกเราควร ไปหาซื้อริบบิ้นด้วยกันมั้ย
How do you like my ribbons for your ball?คุณคิดยังไงกับริบบิ้นของฉัน สำหรับงานเต้นรำ
Walter Ribbon's office.ออฟฟิศคุณวอลเตอร์ ริบบินค่ะ
And Walter Ribbon and his Pacific Bell pension money which was millions.วอลเตอร์กับกองทุนแปซิฟิกเบลล์ ที่มีเงินเป็นล้านๆ
And, Mr. Ribbon, I also wanna thank you for giving me the opportunity to discuss the asset management capabilities of Dean Witter which we believe to be far superior to anything you got going over at Morgan Stanley.ผมอยากขอบคุณที่ให้โอกาสผม คุยถึงความสามารถ ในการจัดการทรัพย์สินของดีน วิทเทอร์... เราเชื่อว่าเราเหนือกว่า...
When you go to a ribbon cutting, do you get to keep those gigantic novelty scissors?เธอเก็บพวกนั้นไว้มั๊ย กรรไกรอันโต ๆ น่ะ
White dress. Red ribbon in her hair.ชุดกระโปรงสีขาว ริบบิ้นสีแดงบนผมเธอ
Ah... the marine's representative symbols are ribbon, eagle, and star, sir!อา.. สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายแทนทหารเรือคือ ริบบิ้น,เหยี่ยว และดวงดาว ,ครับท่าน!

*ribbon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
并卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, 并卷机 / 併捲機] ribbon lap machine
[fú, ㄈㄨˊ, 绂 / 紱] ribbon for a seal; sash
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
丝带[sī dài, ㄙ ㄉㄞˋ, 丝带 / 絲帶] ribbon
缎带[duàn dài, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 缎带 / 緞帶] ribbon

*ribbon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific)
カーボンリボン[, ka-bonribon] (n) {comp} carbon ribbon
テープカット[, te-pukatto] (n,vs) tape cut (e.g. ribbon cutting ceremony)
ブルーリボン[, buru-ribon] (n) Blue Ribbon (Prize)
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)
リボンカートリッジ[, ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge
リボングラス[, ribongurasu] (n) ribbongrass
リボンケーブル[, ribonke-buru] (n) {comp} ribbon cable
一等賞;1等賞[いっとうしょう, ittoushou] (n) first place prize; blue ribbon
折鶴蘭[おりづるらん, oridururan] (n) St Bernard's lily (Chlorophytum comosum); ribbon plant; spider plant
振袖魚[ふりそでうお;フリソデウオ, furisodeuo ; furisodeuo] (n) (uk) polka-dot ribbonfish (Desmodema polystictum)
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement
紺綬褒章[こんじゅほうしょう, konjuhoushou] (n) Medal with Dark Blue Ribbon
結び切り;結びきり[むすびきり, musubikiri] (n) type of ribbon fastening used on wedding gifts, get-well gifts, etc.
[じゅ, ju] (n) ribbon; cordon
綬章[じゅしょう, jushou] (n) ribbon; cordon
緑綬褒章[りょくじゅほうしょう, ryokujuhoushou] (n) Medal with Green Ribbon (virtuous conduct)
藍綬褒章[らんじゅほうしょう, ranjuhoushou] (n) Medal with Blue Ribbon
鞍掛海豹[くらかけあざらし;クラカケアザラシ, kurakakeazarashi ; kurakakeazarashi] (n) (uk) ribbon seal (Histriophoca fasciata)
黄綬褒章[おうじゅほうしょう, oujuhoushou] (n) Medal with Yellow Ribbon (outstanding service)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable

*ribbon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon FR: ruban rouge [m]
โบว์ดำ[n. exp.] (bō dam) EN: black ribbon FR: ruban noir [m]
กวนอิมด่าง[n. exp.] (kūan im dān) EN: Dracaena sanderiana ; Ribbon Dracaena ; Lucky Bamboo ; Belgian Evergreen FR:
หนอนทะเล[n. exp.] (nøn thalē) EN: ribbon worm FR:
ไผ่กวนอิม[n. exp.] (phai kūan i) EN: Ribbon dracaena ; Lucky bamboo ; Belgian evergreen ; Ribbon plant ; Dracaena sanderiana FR: Dracaena sanderiana
ผัดซีอิ๊วหมู[n. exp.] (phat sī-iu ) EN: stir-fried ribbon noodles with pork FR:
ริบบิ้น[n.] (ripbin) EN: ribbon FR: ruban [m]
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khre) EN: typewriter ribbon FR: ruban pour machine à écrire [m]

*ribbon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Kohlefarbband {n}carbon ribbon
Farbband {n}ribbon; ink ribbon
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
Kohlefarbband {n}film ribbon
Lesebändchen {n}ribbon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ribbon*
Back to top