ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rib-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rib, *rib*,

-rib- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The left arm, head, the shoulders, sternum and portions of the rib cage are intact.เเขนช้าย หัวเเละหัวไหส่ทั้งสองข้าง กระดูกหน้าอกเเละซี่โครงยังอยู่ครบ
Eat two bowls of rib stew. That's good, right?กินสตูซักสองชาม ดีไหม
Hey,hand me those rib cutters,would you?ส่งคีมให้ผมหน่อยได้มั้ย
I'd be like prime rib to those fuckers.ฉันชอบห้องโง่ๆนี่มากกว่าข้างนอกนั่น
The next rib drives into your lungs. The two American girls, where are they?ฉันจะแหกปอดแกถัดไปบอกมาว่าเด็กอเมริกัน2คนอยู่ที่ไหน?
I'm going to shoot Lincoln through the right rib cage, just grazing the lower quadrant of his right lung.แม่จะยิงลิงคอล์น ทะลุผ่านเข้าที่ชายโครงขวา, แค่ให้ถากๆ
I think I will go with the stuffed snapper with the crawfish topping, the blackened rib eye, the red beans and rice, the fried catfish, and... dear, now, would it be possible to get the smothered pork chopsฉันว่าจะเอา ปลากระพงยัดไส้ กุ้งใหญ่นึ่งมะนาว
You'd rather have your rib cage busted than for your gal to have her finger broken.นายมันโง่ที่ยอมเจ็บตัวโดยที่ไม่ยอมให้แฟนนายเจ็บแม้แต่นิ้วก้อย
Also rib cutters, toothed forceps, and a bone saw for the autopsy.แล้วขอมีดตัดซี่โครง คีมถอนฟัน และเลื่อยตัดกระดูก สำหรับชัณสูตรศพด้วย
$20 gift certificate to a rib joint. You didn't have to cook that night.บัตรของขวัญ 20 เหรียญร้านอาหาร
Firing two branzino, one duck, one rib eye rare!กำลังทอดบราซีโน่ 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นเป็ด อีกชิ้นเป็นริบอายไม่สุกมาก
Three, got to be a heavy drinker. Punch the rib to the liver.สาม พวกคอทองแดง ให้ชกเข้าที่ชายโครง

-rib- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗口[luó kǒu, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄡˇ, 罗口 / 羅口] rib collar; rib top of socks

-rib- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴム編み[ゴムあみ, gomu ami] (n) rib stitch; ribbing (in knitting)
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting)
リブボールト[, ribubo-ruto] (n) rib vault
三枚肉[さんまいにく, sanmainiku] (n) (See 肋肉・ばらにく) boned rib (esp. of pork)
経畝織;経畝織り;竪畝織;たてうね織[たてうねおり, tateuneori] (n) warp rib weave (cloth)
肋肉;バラ肉;ばら肉[ばらにく(肋肉;ばら肉);バラにく(バラ肉), baraniku ( roku niku ; bara niku ); bara niku ( bara niku )] (n) boned rib (esp. of pork)

-rib- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โครง[n.] (khīkhrōng) EN: rib FR: côte [f]
กระดูกซี่โครง[n. exp.] (kradūk sīkh) EN: rib FR: côte [f]
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat FR:
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib FR: taquiner ; cajoler
สีข้าง[n.] (sīkhāng) EN: flank ; side ; rib FR: flanc [m]
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงเดาะ[n. exp.] (sīkhrōng dǿ) EN: cracked rib FR:
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng lø) EN: floating rib FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: pork rib ; spare ribs FR: côte de porc [f]
ต้มแซ่บ[n. exp.] (tom saēp) EN: spicy soup with pork rib FR:
ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน[n. exp.] (tom saēp kr) EN: spicy soup with pork ribs ; spicy pork rib soup ; Thai pork ribs spicy soup FR:
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib FR: taquiner ; faire marcher

-rib- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rippenstück {n} [cook.]piece of rib
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rib-
Back to top