ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-residential-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น residential, *residential*,

-residential- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
We do a lot of commercial and residential contracts.ถ้าการพัฒนาหยุดฉันก็ไม่ได้เงินเดือน
The fire inspector who wrote the bogus accident report the city planner who pushed through the residential permits the journalist that buried the investigative story the rich-kid junkie who was the patsy and the real estate developer who set it all in motมีเจ้าหน้าที่บางคน รายงานว่ามันเป็นอุบัติเหตุ นักการเมืองเป็นผู้วางแผน เกี่ยวกับใบอนุญาตินั่น หนังสือพิมพ์ ก็ตีพิมพ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น
If anything, he appears to be picking up speed in this residential neighborhood.ยังไงก็ตาม, เขาสามารถ เร่งความเร็ว พุ่งเขาชนบ้านเรือนได้
To reach out to the residential agency in durango.เข้าไปหาข้อมูลในหน่วยงานที่ดูแรนโก
And there are fine and residential care facilities ...งั้นก็มีบ้านพักที่ดีๆให้เลือกเยอะแยะ
All that is known at this time is that a tow truck dragged him down a residential street before the truck exploded.ทั้งหมดที่เรารู้คือ ที่เกี่ยวรถบรรทุกลากเขาไป เรื่อยๆตามถนน ก่อนที่รถจะระเบิด
Armed with hangers and spears and wearing their signature red headbands, the Inkatha warriors marched into a number of residential areas--คนกลุ่มนี้มีอาวุธครบมือ และใส่ปลอกแขนสีแดงเป็นสัญลักษณ์ นักรบ อินคาธ่า บุกเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน
Newton, Mass? That's a residential address.นิวตัน แมสซาชูเส็ต นั่นเป็นที่พักอาศัยนี่
Evers got out of his car beside his home in a Negro residential area.เอเวอร์ส ลงจากรถ ข้างบ้านเขา ในเขตที่พักอาศัยชาวนิโกร
First up, we need a lock for a residential door -- ultra-secure, state of the art.อันดับแรกแรกเราต้องเปลี่ยนล็อคประตูอพาร์ทเม็นท์ให้เธอใหม่ โดยเน้นที่ความปลอดภัยสูงสุด
It's a residential area.มันเป็นเขตที่อยู่อาศัย

-residential- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 住地] living area; residential area
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, 住宅区 / 住宅區] residential area; housing development

-residential- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses
住宅ローン担保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school)
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
駐在[ちゅうざい, chuuzai] (n,vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P)
高級住宅地[こうきゅうじゅうたくち, koukyuujuutakuchi] (n) exclusive residential district
Japanese-English: COMDICT Dictionary
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use

-residential- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตที่อยู่อาศัย[n. exp.] (khēt thīyū-) EN: residential area FR:
เกี่ยวกับที่พักอาศัย[adj.] (kīo kap thī) EN: residential FR:
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters FR:

-residential- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internat {n}boarding school; residential school
Wohnviertel {n}residential; residential quarter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -residential-
Back to top