ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pomegranate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pomegranate, *pomegranate*,

-pomegranate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nightly she sings on yon pomegranate tree.ทุกคืนมันร่ำร้องอยู่ที่ต้นทับทิมนั้น
Um, we'll have the Maine lobster rolls with truffle fries, Sushi platter, and another one of these insane pomegranate deals for me.ขอเมนล็อบสเตอร์โรล ทรัฟเฟิลฟราย ซูชิ และน้ำทับทิมแรงๆ อีกแก้วสำหรับฉันค่ะ
Shall I have them bring you some cake or pomegranate juice...?จะให้ข้าเรียกคนรับใช้ เอาขนมเค้ก หรือน้ำทับทิมหน่อยไหม

-pomegranate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石榴子[shí liu zǐ, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄗˇ, 石榴子] pomegranate seeds

-pomegranate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate

-pomegranate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มณีพืช[n.] (manīpheūt) EN: pomegranate FR:
ทับทิม[n.] (thapthim) EN: pomegranate ; Punica granatum FR: grenade [f] ; Punica granatum
ทับทิมอินเดีย[n. exp.] (thapthim In) EN: Indian pomegranate FR:
ทับทิมกรอบ[n. exp.] (thapthim kr) EN: crisp pomegranate seeds ; crunchy water chestnuts and coconut milk syrup FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pomegranate-
Back to top