ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pomegranate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pomegranate, -pomegranate-

*pomegranate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pomegranate (n.) ต้นทับทิม
pomegranate (n.) ผลทับทิม
English-Thai: HOPE Dictionary
pomegranate(พอม'แกรนนิท) n. ผลทับทิม,ต้นทับทิม ,สีทับทิม
English-Thai: Nontri Dictionary
pomegranate(n) ต้นทับทิม,ผลทับทิม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pomegranateทับทิม (ผลไม้) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทับทิม (n.) pomegranate See also: Punica granatum Syn. ลูกทับทิม
ต้นทับทิม (n.) pomegranate
ทับทิม (n.) pomegranate See also: Punica granatum Syn. ต้นทับทิม, ลูกทับทิม
มณีพืช (n.) pomegranate Syn. ต้นทับทิม
ลูกทับทิม (n.) pomegranate See also: Punica granatum Syn. ต้นทับทิม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just get your pomegranates in the carriage.ช่วยนำผลทับทิมของเจ้า เข้าไปข้างในด้วย
Nightly she sings on yon pomegranate tree.ทุกคืนมันร่ำร้องอยู่ที่ต้นทับทิมนั้น
Um, we'll have the Maine lobster rolls with truffle fries, Sushi platter, and another one of these insane pomegranate deals for me.ขอเมนล็อบสเตอร์โรล ทรัฟเฟิลฟราย ซูชิ และน้ำทับทิมแรงๆ อีกแก้วสำหรับฉันค่ะ
Shall I have them bring you some cake or pomegranate juice...?จะให้ข้าเรียกคนรับใช้ เอาขนมเค้ก หรือน้ำทับทิมหน่อยไหม
I MADE THIS RUM PUNCH OUT OF POMEGRANATE.ฉันใส่เหล้ารัมลงในน้ำทับทิม
We used to go out there all the time. You know, we still, uh... come and pick the pomegranates.พวกเรายังเคยไปเก็บทับทิมมากินด้วยกันนะ

*pomegranate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石榴子[shí liu zǐ, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄗˇ, 石榴子] pomegranate seeds
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 榴] pomegranate
石榴[shí liu, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙, 石榴] pomegranate

*pomegranate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
石榴;柘榴;若榴[ざくろ;せきりゅう(石榴;柘榴);じゃくろ(石榴)(ok), zakuro ; sekiryuu ( sekiryuu ; zakuro ); jakuro ( sekiryuu )(ok)] (n) pomegranate; Punica granatum
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate

*pomegranate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มณีพืช[n.] (manīpheūt) EN: pomegranate FR:
ทับทิม[n.] (thapthim) EN: pomegranate ; Punica granatum FR: grenade [f] ; Punica granatum
ทับทิมอินเดีย[n. exp.] (thapthim In) EN: Indian pomegranate FR:
ทับทิมกรอบ[n. exp.] (thapthim kr) EN: crisp pomegranate seeds ; crunchy water chestnuts and coconut milk syrup FR:

*pomegranate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granatapfel {m} [bot.]pomegranate
Granatapfelbaum {m} [bot.]pomegranate tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pomegranate*
Back to top