ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pineapple-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pineapple, *pineapple*,

-pineapple- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ซาวน้ำ (n.) boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices Syn. ขนมจีนซาวน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And promise that we can pick a pineapple for Thanksgiving, okay?แต่ต้องสัญญาว่าเราจะไปเก็บสับประรด ในวันขอบคุณพระเจ้าแทนนะคะ ตกลงมั้ย
If they don't shape up, we lose control, we are gonna have a pineapple situation.ทุกคนชักช้ากันมาก พวกนี้ยังไม่ฟิต ถ้าคุมคนไม่อยู่ ก็ไม่เป็นสับปะรด
What's a pineapple situation? -Never say that word.- ไม่เป็นสับปะรดอะไร
Manager of some pineapple factory.ไปเป็น ผจก. โรงงานสัปปะรด
Lived the pineapple princess, Tiki# มีเจ้าหญิงสัปปะรดชื่อทิกิ
She was sweet as a peach In a pineapple way# เธอหวานอย่างกับลูกพีช ในแบบของสัปปะรด
Enjoy your pineapple on your own, sis. I'm not doing the show.เต้นไปกับสัปปะรดเถอะพี่ ไม่เอาด้วยหรอก
They'll have the peanut butter pie and the Spunky Hollow honey pineapple pie,พีนัท บัตเตอร์ พายก็มีนะ หรือฮั้งกี้ เฮาว์โล่ ฮันนี่ พายสับปะรด,
He switched me to cottage cheese and pineapple instead.แต่หมอลังกรีนบอกให้เลิกทาน เขาให้ผมหันไปทานคอนแท็กชีท กับสับปะรสแทน
Makes you 10 times more higher... than the cross Weed and the Pineapple Express.ทำให้นายขึ้นสวรรค์ได้สิบเท่า มากกว่ากัญชากับ ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส
He ain't getting any of that Pineapple Express.เขาจะไม่ได้แอ้ม ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส
No. He could find the roach and say, "It's Pineapple Express.เขาจะเจอก้นกัญชาแล้วพูดว่า "นี่ไพน์แอปเปิล เอกซ์เพรส

-pineapple- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パイナップルフラワー[, painappurufurawa-] (n) pineapple flower
パイン[, pain] (n) (1) pine; (2) (abbr) (See パイナップル) pineapple
パインジュース[, painju-su] (n) pineapple juice; (P)
菠蘿包[ポーローパーウ, po-ro-pa-u] (n) (See メロンパン) pineapple bun (Chinese sweet pastry similar to the Japanese melonpan)
鳳梨[ほうり, houri] (n) (obsc) (See パイナップル) pineapple

-pineapple- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
แกงคั่วสับปะรด[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: pineapple yellow curry FR:
แกนสับปะรด[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core FR: coeur d'ananas [m]
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanomjīn s) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream FR:
ข้าวอบสับปะรด[n. exp.] (khāo op sap) EN: pineapple fried rice FR:
ข้าวผัดสับปะรด[n. exp.] (khāophat sa) EN: pineapple fried rice FR:
เค้กสับปะรด[n. exp.] (khēk sappar) EN: pineapple cake FR: gâteau aux ananas [m] ; gâteau à l'ananas [m]
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
หมูอบสับปะรด[n. prop.] (mū op sappa) EN: stewed pork with pineapple FR:
น้ำสับปะรด[n. exp.] (nām sapparo) EN: pineapple juice FR: jus d'ananas [m]
พายสับปะรด[n. exp.] (phāi sappar) EN: pineapple pie FR: chausson aux ananas [m]
ซาวน้ำ[n.] (sāonām) EN: boiled rice flour in noodle form mixed with curry and eaten with powdered shrimps and pineapple slices FR:
สับปะรด[n.] (sapparot) EN: pineapple FR: ananas [m]
สับปะรดกระป๋อง[n. exp.] (sapparot kr) EN: canned pineapple FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
สับปะรดสด [n. exp.] (sapparot so) EN: fresh pineapple FR: ananas frais [m]
ตะเกียง[n.] (takīeng) EN: top of a pineapple FR:
เยลลี่สับปะรด[n. exp.] (yēllī sappa) EN: pineapple jelly FR: gelée d'ananas [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pineapple-
Back to top