ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pineapple*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pineapple, -pineapple-

*pineapple* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pineapple (n.) สับปะรด See also: ต้นสับปะรด
pineapple (n.) ลูกระเบิดมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
pineapple(ไพนฺแอพ'เพิล) n. สับปะรด,ลูกระเบิดมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
pineapple(n) สับปะรด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pineappleสับปะรด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ซาวน้ำ (n.) boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices Syn. ขนมจีนซาวน้ำ
ตะเกียง (n.) top of a pineapple
สับปะรด (n.) pineapple
ไหมสับปะรด (n.) pineapple thread
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shuffleboard and pineapples filled with rum.มีเกมชัฟเฟิลบอร์ดและก็รัมสับปะรด
What about the pineapple-picking thing?แล้วไอ่เรื่องที่เธอว่าไปเก็บสับประรดนั่นหละ
And promise that we can pick a pineapple for Thanksgiving, okay?แต่ต้องสัญญาว่าเราจะไปเก็บสับประรด ในวันขอบคุณพระเจ้าแทนนะคะ ตกลงมั้ย
If they don't shape up, we lose control, we are gonna have a pineapple situation.ทุกคนชักช้ากันมาก พวกนี้ยังไม่ฟิต ถ้าคุมคนไม่อยู่ ก็ไม่เป็นสับปะรด
What's a pineapple situation? -Never say that word.- ไม่เป็นสับปะรดอะไร
I really just wanna say pineapple-- Pineapples are fun.ฉันอยากพูดว่าสัปปะรด
Manager of some pineapple factory.ไปเป็น ผจก. โรงงานสัปปะรด
Lived the pineapple princess, Tiki# มีเจ้าหญิงสัปปะรดชื่อทิกิ
She was sweet as a peach In a pineapple way# เธอหวานอย่างกับลูกพีช ในแบบของสัปปะรด
Enjoy your pineapple on your own, sis. I'm not doing the show.เต้นไปกับสัปปะรดเถอะพี่ ไม่เอาด้วยหรอก
Those aren't pineapples. That's our family.นั้นไม่ใช่สัปปะรดซักหน่อยอะ\ นั่นคือครอบครัวเรา
They'll have the peanut butter pie and the Spunky Hollow honey pineapple pie,พีนัท บัตเตอร์ พายก็มีนะ หรือฮั้งกี้ เฮาว์โล่ ฮันนี่ พายสับปะรด,

*pineapple* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菠萝[bō luó, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 菠萝 / 菠蘿] pineapple
凤梨[fèng lí, ㄈㄥˋ ㄌㄧˊ, 凤梨 / 鳳梨] pineapple

*pineapple* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
パイナップル[, painappuru] (n) pineapple; (P)
パイナップルフラワー[, painappurufurawa-] (n) pineapple flower
パイン[, pain] (n) (1) pine; (2) (abbr) (See パイナップル) pineapple
パインジュース[, painju-su] (n) pineapple juice; (P)
菠蘿包[ポーローパーウ, po-ro-pa-u] (n) (See メロンパン) pineapple bun (Chinese sweet pastry similar to the Japanese melonpan)
鳳梨[ほうり, houri] (n) (obsc) (See パイナップル) pineapple

*pineapple* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
แกงคั่วสับปะรด[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: pineapple yellow curry FR:
แกนสับปะรด[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core FR: coeur d'ananas [m]
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanomjīn s) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream FR:
ข้าวอบสับปะรด[n. exp.] (khāo op sap) EN: pineapple fried rice FR:
ข้าวผัดสับปะรด[n. exp.] (khāophat sa) EN: pineapple fried rice FR:
เค้กสับปะรด[n. exp.] (khēk sappar) EN: pineapple cake FR: gâteau aux ananas [m] ; gâteau à l'ananas [m]
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
หมูอบสับปะรด[n. prop.] (mū op sappa) EN: stewed pork with pineapple FR:
น้ำสับปะรด[n. exp.] (nām sapparo) EN: pineapple juice FR: jus d'ananas [m]
พายสับปะรด[n. exp.] (phāi sappar) EN: pineapple pie FR: chausson aux ananas [m]
ซาวน้ำ[n.] (sāonām) EN: boiled rice flour in noodle form mixed with curry and eaten with powdered shrimps and pineapple slices FR:
สับปะรด[n.] (sapparot) EN: pineapple FR: ananas [m]
สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม[n. exp.] (sapparot ba) EN: pineapples in airtight containers FR:
สับปะรดแช่เย็น[n. exp.] (sapparot ch) EN: frozen pineapples FR:
สับปะรดแห้ง[n. exp.] (sapparot ha) EN: dried pineapples FR:
สับปะรดกระป๋อง[n. exp.] (sapparot kr) EN: canned pineapple FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
สับปะรดสด [n. exp.] (sapparot so) EN: fresh pineapple FR: ananas frais [m]
ตะเกียง[n.] (takīeng) EN: top of a pineapple FR:
เยลลี่สับปะรด[n. exp.] (yēllī sappa) EN: pineapple jelly FR: gelée d'ananas [f]

*pineapple* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ananas {f} [bot.]pineapple
Ananassaft {m}pineapple juice
Ananasstücke {pl}pineapple chunks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pineapple*
Back to top