ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pediatrics-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pediatrics, *pediatrics*,

-pediatrics- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumānwētcha) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine FR: pédiatrie [f]
แผนกเด็ก[n.] (phanaēk dek) EN: pediatrics FR: pédiatrie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pediatrics-
Back to top