ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-overflow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overflow, *overflow*,

-overflow- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Some overflow and spill out like waves ## Some overflow and spill out like waves #
(indistinct conversations) is this overflow from mercy west?นี่ส่งมาจากเมอร์ซี่ เวสท์ใช่มั้ย
You know, Wednesdays and Sundays it's used as parking overflow for the megachurch.เราใช้สนามเป็นที่จอดรถให้ทางโบสถ์ด้วยล่ะ จบแล้วจริงๆจ้า
Then job the overflow to NSA.งั้นงานนี้ถ่ายไปยัง NSA
Hoyt, if you and me are gonna be roommates, there's a certain amount of pussy overflow you just have to get used to dealing with.ฮอย ถ้านายกับผม จะเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน เกิดมีจิ๋มสาวๆ โฉบเฉียวเข้ามา นายต้องหัดเรียนรู้ รับมือกับมันเอาไว้สิ
Dov, this is just overflow from the impound lot.โดฟ รถพวกนี้ มันล้นลานจอดแล้ว
They'll use it as an overflow facility.พวกเขาจะใช้ที่นี่เป็นที่ระบายนักโทษ ที่ล้นคุก
That flashy casino guy, Makris, wants overflow parking or something.จากผู้ชายที่คาสิโน มาคริส ต้องการทำเป็นที่จอดรถหรือะไรสักอย่าง
Now, that looks like an overflow drain deep in the woods, so we should be able to slip into the compoundนั่นดูเหมือนทางน้ำล้น ลึกเข้าไปในป่า เราน่าจะแอบเข้าไปในเขตกักกันได้

-overflow- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーフロー[, o-ba-furo-] (n) overflow
オーバーフローエラー[, o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication
オーバフロー[, o-bafuro-] (n,vs) {comp} overflow
バッファオーバーフロー[, baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow
バッファオーバーフロー攻撃[バッファオーバーフローこうげき, baffao-ba-furo-kougeki] (n) {comp} buffer overflow attack
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] (n) {comp} overflow
溢れ出る;溢れでる[あふれでる, afurederu] (v1) to overflow from something full
溢れ表示;あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication
溢水[いっすい, issui] (n,vs) inundation; overflow
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators)
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs)
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] overflow
溢れ[あふれ, afure] overflow

-overflow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
เจิ่ง[v.] (joeng) EN: flood ; overflow ; inundate FR:
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
ใหลล้น[v. exp.] (lai lon) EN: overflow FR: déborder
หลาก[v.] (lāk) EN: overflow ; flood FR: déborder ; inonder
หลาม[v.] (lām) EN: overflow ; swell FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
เอ่อล้น[v. exp.] (oē lon) EN: overflow FR:
ท้น[v.] (thon) EN: overflow FR:
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ท่วมหัว[v. exp.] (thūam hūa) EN: overflow the head FR:

-overflow- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenüberlauf {m}printer overflow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -overflow-
Back to top