ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-oatmeal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oatmeal, *oatmeal*,

-oatmeal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or that oatmeal at the Cook County slammer.หรือข้าวโอ๊ตบดหยาบๆนั้นที่คุกเขตปกครองคูค
Perhaps not in the traditional sense, oatmeal cookies and school plays.จากไป เหมือนอย่างที่เราวางแผนไว้ ฉันยังไม่ได้พบปีเตอร์หรือพ่อของฉันเลย
I guess he didn't like the oatmeal either.ดูท่าแม่งก็ไม่ชอบข้าวโอ๊ทเหมือนกันว่ะ
If she made oatmeal for breakfast, we're having oatmeal.ถ้าเธอทำโอ๊ตมีลเป็นอาหารเช้า เราก็ต้องกินโอ๊ตมีล
I will be the crazy old lady with oatmeal on her chin.ฉันจะเป็นยัยแก่บ้า มีเศษข้าวโอ๊ตติดปลายคาง
It's oatmeal day.นี่เป็นวันกินข้าวโอ๊ต
I would like to egg-xpress my desire for you to eat oatmeal this morning.ฉันอยากไข่เสนอ ความฝันของฉัน ให้เธอกินข้าวโอ๊ต เป็นมื้อเช้า
We are not going door-to-door selling oatmeal cookies for the Girl Scouts here.เราจะไม่ตระเวนเคาะประตูขายของ
I'm so sorry. Try the oatmeal raisin.ขอโทษด้วยจริงๆ ,ลองลูกเกดข้าวโอ๊ต
So what do you say you come to my place after school and, uh, we'll give each other oatmeal facials and... and watch Project Runway and, you know, talk campaign strategy while, uh, sampling some of my zero-calจะว่าอะไรไหม ถ้าเธอมาบ้านฉันหลังเลิกเรียน แล้วเราก็นวดหน้าด้วยโอ๊ตกัน พร้อมดู Project Runway
He had lunch in his office-- tuna fish sandwich, by the way, some oatmeal cookies.เขากินอาหารเที่ยงในห้องทำงาน\แซนวิชทูน่า
I have never forgotten you, mostly because I had to take oatmeal baths for a week, and I almost scratched my face off.ฉันไม่เคยลืมคุณเลยนะ เพราะฉันต้องอาบน้ำกับข้าวโอ๊ต เป็นอาทิตย์เลย เกือบจะเกาหน้าจนพังเลยด้วย

-oatmeal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンザックビスケット[, anzakkubisuketto] (n) Anzac biscuit (type of oatmeal biscuit)
オートミールクッキー[, o-tomi-rukukki-] (n) oatmeal cookie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -oatmeal-
Back to top