ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*oatmeal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oatmeal, -oatmeal-

*oatmeal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oatmeal (n.) ข้าวโอ๊ตบดหยาบๆ See also: ข้าวโอ๊ตต้มที่เป็นอาหารเช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
oatmeal(โอท'มีล,-มีล') n.,adj. ข้าวโอตบดหยาบ ๆ ,ข้าวโอตต้มที่เป็นอาหารเช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or that oatmeal at the Cook County slammer.หรือข้าวโอ๊ตบดหยาบๆนั้นที่คุกเขตปกครองคูค
Perhaps not in the traditional sense, oatmeal cookies and school plays.จากไป เหมือนอย่างที่เราวางแผนไว้ ฉันยังไม่ได้พบปีเตอร์หรือพ่อของฉันเลย
I guess he didn't like the oatmeal either.ดูท่าแม่งก็ไม่ชอบข้าวโอ๊ทเหมือนกันว่ะ
I don't want oatmeal. Can i have pancakes?ผมไม่อยากกินโอ๊ตมีล ผมกินแพนเค้กแทนได้มั้ยฮะ
If she made oatmeal for breakfast, we're having oatmeal.ถ้าเธอทำโอ๊ตมีลเป็นอาหารเช้า เราก็ต้องกินโอ๊ตมีล
I will be the crazy old lady with oatmeal on her chin.ฉันจะเป็นยัยแก่บ้า มีเศษข้าวโอ๊ตติดปลายคาง
It's oatmeal day.นี่เป็นวันกินข้าวโอ๊ต
I would like to egg-xpress my desire for you to eat oatmeal this morning.ฉันอยากไข่เสนอ ความฝันของฉัน ให้เธอกินข้าวโอ๊ต เป็นมื้อเช้า
Beats a bowl of oatmeal, doesn't it?ตีหม้อข้าวโอ๊ต ใช่มะ
Chicken, egg whites, fish... no salmon... oatmeal, brown rice, but not after 6:00 P.M.ไก่,ไข่ขาว ปลา ไม่เอาแซลมอน ข้าโอ๊ตบดหยาบ,ข้าวกล้อง แต่ไม่ทานหลัง6โมงเย็น
We are not going door-to-door selling oatmeal cookies for the Girl Scouts here.เราจะไม่ตระเวนเคาะประตูขายของ
I'm so sorry. Try the oatmeal raisin.ขอโทษด้วยจริงๆ ,ลองลูกเกดข้าวโอ๊ต

*oatmeal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燕麦粥[yàn mài zhōu, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ, 燕麦粥 / 燕麥粥] oatmeal; porridge
麦片[mài piàn, ㄇㄞˋ ㄆㄧㄢˋ, 麦片 / 麥片] oatmeal; rolled oats

*oatmeal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンザックビスケット[, anzakkubisuketto] (n) Anzac biscuit (type of oatmeal biscuit)
オートミールクッキー[, o-tomi-rukukki-] (n) oatmeal cookie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *oatmeal*
Back to top